DOWNTOWN ONE TOWER – PROJEKTIMI I SISTEMEVE ELEKTRIKE

Viti: 2020-2021

Klient: Kastrati Construction

Elteknik ka realizuar projektimin e sistemeve elektrike për ndërtesën polifunksionale me 40 kate Donwtown One në Tiranë, Shqipëri.

Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë

Projektimin:

 • Kabinave Elektrike, Transformatoreve dhe Celave te TM
 • Gjeneratoret dhe UPS
 • Panelet Kryesore te Furnizimit me Energji Elektrike dhe Panelet e Shpendarjes
 • Kanalinat dhe infrastrukturen per instalimet elektrike
 • Instalimet e Fuqise
 • Sistemin e Ndricimit
 • Rrjeti Data
 • Sistemet TV-SAT
 • Sistemin e Mbrojtjes Atmosferike
 • Sistemin e Ndricimit te Emergjences
 • Sistemin e Detektimit te Zjarrit
 • Sistemin e Detektimit te CO për Parkimin
 • Sistemin e Evakuimit me Ze dhe Njoftimeve Publike
 • Sistemin e Kontrollit te Aksesit
 • Sistemin e Monitorimit me Kamera
 • Sistemin BMS
Read more

TIRANA BUSINESS PARK – PROJEKTIMI DHE ZBATIMI I SISTEMEVE ELEKTRIKE

Viti: 2015-2016

Klient: Lindner Group

Elteknik ka realizuar projektimin dhe zbatimin e sistemeve elektrike për Tirana Business Park në Tiranë, Shqipëri.

Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë

Projektimin:

 • Panelet Kryesore te Furnizimit me Energji Elektrike dhe Panelet e Shpendarjes
 • Kanalinat dhe infrastrukturen per instalimet elektrike
 • Instalimet e Fuqise
 • Sistemin e Ndricimit
 • Rrjeti Data IT dhe Telefoni
 • Sistemin e Mbrojtjes Atmosferike
 • Sistemin e Ndricimit te Emergjences
 • Sistemin e Detektimit te Zjarrit
 • Sistemin e Evakuimit me Ze dhe Njoftimeve Publike
 • Sistemin e Kontrollit te Aksesit
 • Sistemin e Monitorimit me Kamera

Zbatimin e:

 • Rrjeti Data IT dhe Telefoni
 • Sistemin e Detektimit te Zjarrit
 • Sistemin e Kontrollit te Aksesit
 • Sistemin e Monitorimit me Kamera
 • Sistemin e kanalinave dhe infrastruktures per kabllimet
Read more

MARKETING & DISTRIBUTION – ZBATIMI I SISTEMEVE ELEKTRIKE

Viti: 2020

Klient: Marketing & Distribution

Elteknik ka realizuar implementimin e punimeve për sistemet elektrike për Godinat e Marketing & Distribution në Tiranë. Kompania Marketing & Distribution, një nga kompanitë më të mëdha të distribucionit në vend i ka besuar Elteknik realizimin e punimeve për tre ndërtesat e reja të saj me hapësira magazinimi, zyra dhe ambjente shërbimi.

Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë

Zbatimin e:

 • Panelet Kryesore te Furnizimit me Energji Elektrike dhe Panelet e Shpendarjes
 • Kanalinat dhe infrastrukturen per instalimet elektrike
 • Instalimet e Fuqise
 • Rrjeti Data
 • Sistemin e Ndricimit te Emergjences
 • Sistemin e Detektimit te Zjarrit
Read more

MET BUILDING – PROJEKTIMI I SISTEMEVE ELEKTRIKE

Viti: 2020-2021

Klient: MET Investment

Elteknik ka realizuar projektimin e sistemeve elektrike për ndërtesën polifunksionale MET Building në Tiranë. MET Building është një ndërtesë me 12 kate dhe 4 kate nëntokë, me rreth 20,000 m2 siperfaqe te destinuara për ambjente komerciale, ambjente zyrash, ambjente rezidenciale, etj.
Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë
Projektimin:

 • Kabinave Elektrike, Transformatorëve dhe Çelave të TM
 • Gjeneratorët dhe UPS
 • Panelet Kryesore të Furnizimit me Energji Elektrike dhe Panelet e Shpërndarjes
 • Kanalinat dhe infrastrukturën për instalimet elektrike
 • Instalimet e Fuqisë
 • Sistemin e Ndriçimit
 • Rrjeti Data
 • Sistemet TV-SAT
 • Sistemin e Mbrojtjes Atmosferike
 • Sistemin e Ndriçimit të Emergjencës
 • Sistemin e Detektimit të Zjarrit
 • Sistemin e Detektimit të CO për Parkimin
 • Sistemin e Evakuimit me Zë dhe Njoftimeve Publike
 • Sistemin e Kontrollit të Aksesit
 • Sistemin e Monitorimit me Kamera
 • Sistemin BMS
Read more

GARDEN BUILDING – PROJEKTIMI I SISTEMEVE ELEKTRIKE

Viti: 2018-2019

Klient: : Nova Contruction

Elteknik ka realizuar projektimin e sistemeve elektrike për ndërtesën polifunksionale Garden Building në Tiranë. Garden Building është një ndërtesë me 16 dhe 24 kate dhe 4 kate nëntokë, me rreth 60,000 m2 siperfaqe te destinuara për ambjente komerciale, ambjente rezidenciale, etj.
Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë

Projektimin:

 • Kabinave Elektrike, Transformatorëve dhe Çelave të TM
 • Gjeneratorët dhe UPS
 • Panelet Kryesore të Furnizimit me Energji Elektrike dhe Panelet e Shpërndarjes
 • Kanalinat dhe infrastrukturën për instalimet elektrike
 • Instalimet e Fuqisë
 • Sistemin e Ndriçimit
 • Rrjeti Data
 • Sistemet TV-SAT
 • Sistemin e Mbrojtjes Atmosferike
 • Sistemin e Ndriçimit të Emergjencës
 • Sistemin e Detektimit të Zjarrit
 • Sistemin e Detektimit të CO për Parkimin
 • Sistemin e Evakuimit me Zë dhe Njoftimeve Publike
 • Sistemin e Kontrollit të Aksesit
 • Sistemin e Monitorimit me Kamera
Read more

TV KLAN – PROJEKTIMI DHE ZBATIMI I SISTEMEVE ELEKTRIKE

Viti: 2018

Klient: TV KLAN

Elteknik ka realizuar zbatimin e punimeve për sistemet elektrike për Studiot dhe Zyrat e TV Klan në Tiranë. Televizioni kombëtar Klan i ka besuar Elteknik realizimin e punimeve për sistemet elektrike për rikonstruksionin e studiove dhe zyrave të reja të kompanisë.

Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë

Projektimin dhe Zbatimin:

 • Panelet Kryesore te Furnizimit me Energji Elektrike dhe Panelet e Shpendarjes
 • Kanalinat dhe infrastrukturen per instalimet elektrike
 • Instalimet e Fuqise
 • Instalimet e Ndricimit
 • Sistemi i Mbrojtjes nga Sharkimet Atmosferike
 • Rrjeti Data
 • Sistemin e Monitorimit me Kamera
 • Sistemin e Detektimit te Zjarrit
Read more

TOP MEDIA –ZBATIMI I SISTEMEVE ELEKTRIKE

Viti: 2014-2015

Klient: TOP MEDIA

Elteknik ka realizuar zbatimin e punimeve për sistemet elektrike për Studiot dhe Zyrat e TOP Media Group në Tiranë. Elteknik i është besuar zbatimi i punimeve për sistemet elektrike për godinën e re të TOP Media në Kashar, Tiranë. Ndërtimi i ri përfshin ambjente zyrash, studio, ambjente shërbimi për kompaninë TOP Media.

Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë

Zbatimin:

 • Kabinave Elektrike, Transformatoreve dhe Celave te TM
 • Gjeneratoret dhe UPS
 • Panelet Kryesore te Furnizimit me Energji Elektrike dhe Panelet e Shpendarjes
 • Kanalinat dhe infrastrukturen per instalimet elektrike
 • Instalimet e Fuqise
 • Sistemin e Ndricimit
 • Rrjeti Data
 • Sistemin e Mbrojtjes Atmosferike
 • Sistemin e Ndricimit te Emergjences
 • Sistemin e Detektimit te Zjarrit
 • Sistemin Audio dhe te Evakuimit me Ze
 • Sistemin e Monitorimit me Kamera
Read more

COCA-COLA BOTTLING ALBANIA – ZBATIMI I SISTEMIT TË DETEKTIMIT TË ZJARRIT

Viti: 2018

Klient: Coca-Cola Bottling Albania

Elteknik ka realizuar zbatimin e Sistemit të Detektimit të Zjarrit për Coca-Cola Bottling Albania në Tiranë. Sistemi është rinovuar dhe i rishikuar për të siguruar sipas normave bashkëkohore detektimin e zjarrit për të gjithë ambjentet e kompleksit të Coca-Cola Bottling Albania duke pëfshirë ambjentet e zyrave, ambjentet e prodhimit e magazinimit, ambjente shërbimi, etj.

Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë

Zbatimin e:

 • Sistemit të Detektimit të Zjarrit
Read more

EUROCOL BUILDING – IMPLEMENTIMI I SISTEMIT TË DETEKTIMIT TË ZJARRIT

Viti: 2017

Klient: Eurocol

Elteknik ka realizuar implementimin e Sistemit të Detektimit të Zjarrit për ndërtesën e kompanisë Eurocol në Tiranë në vitin 2017. Sistemi është rinovuar dhe i rishikuar për të siguruar sipas normave bashkëkohore detektimin e zjarrit për të gjithë ambjentet duke pëfshirë ambjentet e zyrave, ambjente komerciale, ambjente shërbimi, etj.
Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë
Implementimin e:

 • Sistemit të Detektimit të Zjarrit
Read more