MARKETING & DISTRIBUTION – ZBATIMI I SISTEMEVE ELEKTRIKE

Viti: 2020

Klient: Marketing & Distribution

Elteknik ka realizuar implementimin e punimeve për sistemet elektrike për Godinat e Marketing & Distribution në Tiranë. Kompania Marketing & Distribution, një nga kompanitë më të mëdha të distribucionit në vend i ka besuar Elteknik realizimin e punimeve për tre ndërtesat e reja të saj me hapësira magazinimi, zyra dhe ambjente shërbimi.

Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë

Zbatimin e:

  • Panelet Kryesore te Furnizimit me Energji Elektrike dhe Panelet e Shpendarjes
  • Kanalinat dhe infrastrukturen per instalimet elektrike
  • Instalimet e Fuqise
  • Rrjeti Data
  • Sistemin e Ndricimit te Emergjences
  • Sistemin e Detektimit te Zjarrit