Kompania

Integriteti

Ne jemi të nxitur nga besimi, ndershmëria dhe respekti në angazhimin me punonjësit dhe palët e interesuara në biznes, si dhe shoqërinë më gjerësisht, në të cilën ne e konsiderojmë veten të lidhur thellësisht.

 

Përgjegjësia

Ne i përmbahemi standardeve më të larta për shëndetin dhe sigurinë në punë dhe promovojmë praktika etike të biznesit duke përcaktuar përgjegjësinë dhe llogaridhënien në të gjithë organizatën tonë.

 

Besueshmëria

Ne jemi një partner i besueshëm afatgjatë për klientët dhe partnerët tanë të biznesit duke ofruar produkte dhe shërbime të shkëlqyera, si dhe mbështetje të vazhdueshme të nivelit më të lartë.

 

Mendjehapur

Ne përqafojmë zhvillimet shoqërore dhe avancimet teknologjike si mjete për të mundësuar mjedise harmonike dhe të orientuara drejt progresit, ku të gjithë individët mund të japin më të mirën e tyre.

Të qënit një investitor i suksesshëm që nxit efiçencën energjitike dhe një stil jetese komforte dhe të qëndrueshme duke nxitur dixhitalizimin në industrinë e ndërtimit dhe më gjerë.

Ne përkushtohemi ndaj inovacionit të vazhdueshëm dhe shoqërojmë klientët tanë në udhëtimin e tyre në terma afatgjata.

Ne promovojmë planifikimin, ekzekutimin dhe mbështetjen e integruar gjatë ciklit jetësor të të gjitha projekteve tona.

Ne jemi të përkushtuar ndaj produkteve dhe shërbimeve të qëndrueshme që çojnë drejt një cilësie më të mirë të jetës.

Elteknik është një Kompani Inxhinierike e krijuar në 1995 në Tiranë, Shqipëri. Që nga fillimet e saj kompania ka ofruar shërbime të cilësisë më të lartë në sektorin e Inxhinierisë Elektrike dhe ka treguar gjatë viteve se është një partner i besueshëm për klientët e saj në këtë fushë.

Që nga viti 1995 Elteknik ka ofruar shërbime inxhinierike në Projektimin, Zbatimin dhe Mirëmbajtjen e Sistemeve Elektrike, Sistemeve të Telekomunikacionit, Sistemeve të Sigurisë dhe Sistemeve të Automatizimit.

Ekipi inxhinierik i Elteknik ka marrë pjesë dhe ka realizuar zgjidhje profesionale, inteligjente dhe kreative për projekte me tipologji të ndryshme, duke përfshirë Qendra Tregtare dhe Ndërtesa Komerciale, Hotele dhe Resorte, Ndërtesa Zyrash, Ndërtesa Rezidenciale dhe Komplekse Vilash, Ndërtesa Qeveritare, Ndërtesa Industriale, Spitale, Ndërtesa Arsimore, Stadiume, etj.

ELECTRICAL INSTALLATIONS & POWER DISTRIBUTION


Elteknik provides engineering services for the design and implementation of Electrical Installations and Power Distribution systems. Our experienced engineering staff provides solutions for all electrical installations including:

 • Electrical Substations
 • Transformers and Switchgears
 • MV and LV Electrical Distribution Systems
 • Electrical Distribution Switchboards
 • Power Supply by Generators
 • Power Supply by UPS
 • General Electrical Installations for Power
 • Electrical Cabling infrastructure with Cable Tray Systems
 • Grounding systems
 • Lightning Protection Systems

This will close in 0 seconds

Renewable Energy & Energy Efficiency


Elteknik’s engineering team can provide the required expertise on Renewable Energies and Energy Efficient solutions based on the project profile and client requirements. Our solutions include specifically:

 • Photovoltaic Systems
 • Intelligent LED Street Lighting Systems
 • Building Automation Systems to improve energy efficiency of buildings

This will close in 0 seconds

LIGHTING INSTALLATIONS


At Elteknik we provide services for the design and implementation of Lighting Systems for all types of building and applications. With a long experience in this field, our engineering team can provide Lighting solutions for any type of project. Our solutions include:

 • Indoor Lighting solutions for buildings
 • Façade Lighting solutions for buildings
 • Outdoors and Landscape Lighting solutions for buildings
 • Street Lighting Systems and Lighting Solutions for Public Spaces
 • Infrastructure for electrical installations for outdoor lighting systems

This will close in 0 seconds

IT-Data, Telephone and TV Networks


Our experienced engineering team can provide services for the design and implementation of data and telecommunications networks for all types of buildings. Elteknik’s solutions include:

 • Data Center solutions
 • Rack Cabinets
 • Passive network infrastructure equipment
 • Data network installations
 • Wi-Fi networks
 • Telephone systems
 • TV system installations
 • Network cabling infrastructure installations

This will close in 0 seconds

Fire Detection Systems


Elteknik provides services for the design and implementation of Fire Detection Systems with a wide range of applications. Fire Detection Systems are vital in response to fire threats that endanger human life and valuable property. Our expert engineering team has a long experience in providing solutions for Fire Detection Systems for every type of application. Our solutions include:

 • Addressable Fire Detection Systems with smoke, heat or multi-criteria point detectors
 • ASD - Aspirating Smoke Detector Systems
 • Line type Heat Detection Systems
 • Beam type Smoke Detection Systems
 • CO and NO2 Gas Detection Systems
 • Visualization software for Fire Detection Systems
 • Fire Extinguishing Systems for data centers

This will close in 0 seconds

ACCESS CONTROL SYSTEMS


Elteknik provides professional solutions for Access Control Systems in buildings and premises where security of staff and property is of primary importance. Our engineering team can offer solutions for every type of building with specific requirements as per client requests. Our solutions for Access Control Systems include:

 • Access Control with conventional readers for access cards, key fobs, etc.
 • Access Control with biometric readers
 • Access Control by mobile phone virtual credentials
 • Turnstile, tripod, gate and barrier systems
 • Time & Attendance solutions
 • Access Control Systems Management Software
 • Parking Management Systems

This will close in 0 seconds

Intrusion Detection Systems


With the expertise of our engineering team we can provide solutions for the design and implementation of Intrusion Detection Systems for enhancing the security of private properties and giving alarms in case of burglary attempts. Solutions for Intrusion Detection Systems include:

 • Intrusion detection with infrared and microwave detectors
 • Perimeter Protection Systems
 • Central monitoring and control of the system
 • Alarm notifications with mobile application or via SMS

This will close in 0 seconds

CCTV Video Monitoring Systems


Elteknik provides services for the design and implementation of CCTV Video Monitoring Systems for enhancing the security of buildings and other public spaces. Video Monitoring Systems allow for the real time monitoring of events by security personnel of a building and automatic record of all events that can be later searched and analyzed by security personnel. Our solutions include:

 • Wide range of IP Camera solutions
 • PTZ Cameras
 • ANPR Camera and Parking Management System
 • Intercom solutions
 • NVR – Network Video Recorder solutions
 • Software for Video Monitoring System
 • Solutions for Security Rooms
 • Network infrastructure for video monitoring systems
 • Integration with intrusion detection systems

This will close in 0 seconds

Audio and Voice Evacuation Systems


Elteknik offers professional solutions for Audio Systems and Voice Evacuation Systems for a wide range of building applications. These systems are intended to provide solutions regarding security in case of Voice Evacuations Systems, call functionality for Public Announcements or entertainment functionality with music playback. Solutions on these systems may apply to a wide range of buildings from public buildings such as hospitals and schools, hotels, to private residential buildings. Our solutions include:

 • Voice Evacuation Systems
 • Public Address System
 • Background Music Playback Systems
 • Conference Hall Audio Management System
 • Multi-Room Audio Systems

This will close in 0 seconds

Emergency Lighting Systems


Elteknik’s engineering staff can provide professional solutions in the design and implementation of Emergency Lighting Systems. These systems are crucial in terms of life safety to guide building occupants in a safe evacuation of the building in case of emergencies. Solutions that we can provide include:

 • Exit Lights and Signs
 • Emergency Lighting Luminaries
 • Central Battery System
 • Central Monitoring System of Emergency Lighting

This will close in 0 seconds

Underfloor Heating Systems


Elteknik provides solutions for Electrical Underfloor Heating Systems for various types of applications as per project requirements. Our engineering team can provide services for the design and implementation of underfloor heating solutions according to project specifications. Our solutions include:

 • Underfloor Heating with electrical resistance cables installed in floor sublayers
 • Underfloor Heating with adhesive mesh and thin resistance cable under tiles and marble floors
 • Underfloor Heating with electrical resistance cables under wooden and laminate floors
 • Snow and ice protection systems for roofs and gutters
 • Snow and ice protection systems for driveways and walkways
 • Application for management of the underfloor heating systems

This will close in 0 seconds

BMS and Smart Home Systems


Elteknik’s experienced engineering team can provide professional solutions for the design and implementation of automation systems such as BMS – Building Automation Systems or Smart Home Systems. These systems provide possibility for centralized control and management of all electrical and mechanical systems in a building, providing better energy efficiency, reduced building operation costs and improved comfort to building occupants at the same time. Our solutions include:
A) BMS – Building Management Systems for control and management of:

 • HVAC systems and all of its components
 • Electrical substations and switchboards
 • Pump stations
 • Power metering solutions
 • Lighting systems
 • Shading systems
 • Integrations with security systems
 • Software solution for centralized control of the systems from Building Operation Station
 • Scheduled and timed events
 • Automatic control with programmed logic scenarios based on building operations / management requirements

B) Smart Home Systems:

 • Indoor and outdoor lighting control
 • Motorized blinds, curtains and rollers control
 • Air Conditioning Systems control
 • Audio system control
 • Power supply to home appliances
 • Integrations with security systems
 • Smart panels integration and pushbutton integration
 • Application for remote control of the system
 • Scheduled events, pre-programmed scenes to be activated based on predefined inputs, logics etc.

This will close in 0 seconds