EUROCOL BUILDING – IMPLEMENTIMI I SISTEMIT TË DETEKTIMIT TË ZJARRIT

Viti: 2017

Klient: Eurocol

Elteknik ka realizuar implementimin e Sistemit të Detektimit të Zjarrit për ndërtesën e kompanisë Eurocol në Tiranë në vitin 2017. Sistemi është rinovuar dhe i rishikuar për të siguruar sipas normave bashkëkohore detektimin e zjarrit për të gjithë ambjentet duke pëfshirë ambjentet e zyrave, ambjente komerciale, ambjente shërbimi, etj.
Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë
Implementimin e:

  • Sistemit të Detektimit të Zjarrit