TV KLAN – PROJEKTIMI DHE ZBATIMI I SISTEMEVE ELEKTRIKE

Viti: 2018

Klient: TV KLAN

Elteknik ka realizuar zbatimin e punimeve për sistemet elektrike për Studiot dhe Zyrat e TV Klan në Tiranë. Televizioni kombëtar Klan i ka besuar Elteknik realizimin e punimeve për sistemet elektrike për rikonstruksionin e studiove dhe zyrave të reja të kompanisë.

Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë

Projektimin dhe Zbatimin:

  • Panelet Kryesore te Furnizimit me Energji Elektrike dhe Panelet e Shpendarjes
  • Kanalinat dhe infrastrukturen per instalimet elektrike
  • Instalimet e Fuqise
  • Instalimet e Ndricimit
  • Sistemi i Mbrojtjes nga Sharkimet Atmosferike
  • Rrjeti Data
  • Sistemin e Monitorimit me Kamera
  • Sistemin e Detektimit te Zjarrit