MET BUILDING – PROJEKTIMI I SISTEMEVE ELEKTRIKE

Viti: 2020-2021

Klient: MET Investment

Elteknik ka realizuar projektimin e sistemeve elektrike për ndërtesën polifunksionale MET Building në Tiranë. MET Building është një ndërtesë me 12 kate dhe 4 kate nëntokë, me rreth 20,000 m2 siperfaqe te destinuara për ambjente komerciale, ambjente zyrash, ambjente rezidenciale, etj.
Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë
Projektimin:

 • Kabinave Elektrike, Transformatorëve dhe Çelave të TM
 • Gjeneratorët dhe UPS
 • Panelet Kryesore të Furnizimit me Energji Elektrike dhe Panelet e Shpërndarjes
 • Kanalinat dhe infrastrukturën për instalimet elektrike
 • Instalimet e Fuqisë
 • Sistemin e Ndriçimit
 • Rrjeti Data
 • Sistemet TV-SAT
 • Sistemin e Mbrojtjes Atmosferike
 • Sistemin e Ndriçimit të Emergjencës
 • Sistemin e Detektimit të Zjarrit
 • Sistemin e Detektimit të CO për Parkimin
 • Sistemin e Evakuimit me Zë dhe Njoftimeve Publike
 • Sistemin e Kontrollit të Aksesit
 • Sistemin e Monitorimit me Kamera
 • Sistemin BMS