GARDEN BUILDING – PROJEKTIMI I SISTEMEVE ELEKTRIKE

Viti: 2018-2019

Klient: : Nova Contruction

Elteknik ka realizuar projektimin e sistemeve elektrike për ndërtesën polifunksionale Garden Building në Tiranë. Garden Building është një ndërtesë me 16 dhe 24 kate dhe 4 kate nëntokë, me rreth 60,000 m2 siperfaqe te destinuara për ambjente komerciale, ambjente rezidenciale, etj.
Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë

Projektimin:

 • Kabinave Elektrike, Transformatorëve dhe Çelave të TM
 • Gjeneratorët dhe UPS
 • Panelet Kryesore të Furnizimit me Energji Elektrike dhe Panelet e Shpërndarjes
 • Kanalinat dhe infrastrukturën për instalimet elektrike
 • Instalimet e Fuqisë
 • Sistemin e Ndriçimit
 • Rrjeti Data
 • Sistemet TV-SAT
 • Sistemin e Mbrojtjes Atmosferike
 • Sistemin e Ndriçimit të Emergjencës
 • Sistemin e Detektimit të Zjarrit
 • Sistemin e Detektimit të CO për Parkimin
 • Sistemin e Evakuimit me Zë dhe Njoftimeve Publike
 • Sistemin e Kontrollit të Aksesit
 • Sistemin e Monitorimit me Kamera