TOP MEDIA –ZBATIMI I SISTEMEVE ELEKTRIKE

Viti: 2014-2015

Klient: TOP MEDIA

Elteknik ka realizuar zbatimin e punimeve për sistemet elektrike për Studiot dhe Zyrat e TOP Media Group në Tiranë. Elteknik i është besuar zbatimi i punimeve për sistemet elektrike për godinën e re të TOP Media në Kashar, Tiranë. Ndërtimi i ri përfshin ambjente zyrash, studio, ambjente shërbimi për kompaninë TOP Media.

Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë

Zbatimin:

 • Kabinave Elektrike, Transformatoreve dhe Celave te TM
 • Gjeneratoret dhe UPS
 • Panelet Kryesore te Furnizimit me Energji Elektrike dhe Panelet e Shpendarjes
 • Kanalinat dhe infrastrukturen per instalimet elektrike
 • Instalimet e Fuqise
 • Sistemin e Ndricimit
 • Rrjeti Data
 • Sistemin e Mbrojtjes Atmosferike
 • Sistemin e Ndricimit te Emergjences
 • Sistemin e Detektimit te Zjarrit
 • Sistemin Audio dhe te Evakuimit me Ze
 • Sistemin e Monitorimit me Kamera