COCA-COLA BOTTLING ALBANIA – ZBATIMI I SISTEMIT TË DETEKTIMIT TË ZJARRIT

Viti: 2018

Klient: Coca-Cola Bottling Albania

Elteknik ka realizuar zbatimin e Sistemit të Detektimit të Zjarrit për Coca-Cola Bottling Albania në Tiranë. Sistemi është rinovuar dhe i rishikuar për të siguruar sipas normave bashkëkohore detektimin e zjarrit për të gjithë ambjentet e kompleksit të Coca-Cola Bottling Albania duke pëfshirë ambjentet e zyrave, ambjentet e prodhimit e magazinimit, ambjente shërbimi, etj.

Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë

Zbatimin e:

  • Sistemit të Detektimit të Zjarrit