1

ELTEKNIK

ZGJIDHJET TUAJA TË BESUESHME INXHINIERIKE

2

VENDNDODHJET TONA

Zbuloni se ku ndodhemi

2

INDUSTRITË QË SHËRBEJMË

ZBULONI ÇFARË REALIZOJMË

previous arrow
next arrow

SHËRBIMET

ZGJIDHJET TONA

INSTALIME ELEKTRIKE & SHPËRNDARJE TË ENERGJISË
Elteknik ofron shërbime inxhinierike për projektimin dhe implementimin e instalimeve elektrike.
ENERGJITË E RINOVUESHME DHE EFIÇENCA ENERGJITIKE
Ofrojmë ekspertizën e nevojshme për Energjitë e Rinovueshme dhe zgjidhjet mbi ...
SISTEME NDRIÇIMI
Elteknik ofron shërbime për projektimin dhe zbatimin e Sistemeve të Ndriçimit për ....
RRJETET IT-DATA, TELEFONI DHE TV
Ekipi ynë inxhinierik me përvojë mund të ofrojë shërbime për projektimin dhe zbatimin e rrjeteve IT dhe të telekomunikacionit për ...
SISTEMET E DETEKTIMIT TË ZJARRIT
Elteknik ofron shërbime për projektimin dhe zbatimin e Sistemeve të Detektimit të Zjarrit me një gamë të gjerë aplikimesh.
Sistemet e Kontrollit të Aksesit
Elteknik ofron zgjidhje profesionale për Sistemet e Kontrollit të Aksesit në ndërtesa dhe ambiente ku siguria e personelit dhe pronës ka rëndësi parësore.
Sistemet e Detektimit të Vjedhjes
Me ekspertizën e ekipit tonë mund të ofrojmë zgjidhje për projektimin dhe zbatimin e Sistemeve të Detektimit të Vjedhjeve për rritjen e sigurisë së ...
SISTEMET E VIDEO MONITORIMIT CCTV
Ofrojmë shërbime për projektimin dhe zbatimin e Sistemeve të Monitorimit me Kamera CCTV për rritjen e sigurisë së ...
SISTEMET AUDIO DHE TË EVAKUIMIT ZANOR
Elteknik ofron zgjidhje profesionale për Sistemet Audio dhe Sistemet e Evakuimit Zanor për një gamë të gjerë aplikimesh në ndërtesa.
SISTEMET E NDRIÇIMIT TË EMERGJENCËS
Stafi inxhinierik i Elteknik mund të ofrojë zgjidhje profesionale në projektimin dhe zbatimin e Sistemeve të Ndriçimit të Emergjencës.
SISTEMET E NGROHJES NË DYSHEME
Elteknik ofron zgjidhje për sistemet elektrike të ngrohjes në dysheme për lloje të ndryshme aplikimesh sipas kërkesave të projektit.
SISTEMET BMS DHE SMART HOME
Ofrojmë zgjidhje profesionale për projektimin dhe zbatimin e sistemeve të automatizimit si BMS - Building Automation Systems ose Smart Home.

KLIENTËT

PARTNERË EKSKLUZIVË

PARTNERË

SISTEMET E DETEKTIMIT TË ZJARRIT


Elteknik ofron shërbime për projektimin dhe zbatimin e Sistemeve të Detektimit të Zjarrit me një gamë të gjerë aplikimesh. Sistemet e detektimit të zjarrit janë jetike në përgjigje të kërcënimeve nga zjarri që mund të rrezikojnë jetën e njerëzve dhe vlerën e pronave. Ekipi ynë i ekspertëve inxhinierik ka një përvojë të gjatë në ofrimin e zgjidhjeve për Sistemet e Detektimit të Zjarrit për çdo lloj aplikimi. Zgjidhjet tona përfshijnë:

 • Sisteme të adresueshme të detektimit të zjarrit me detektorë pikësor tymi, nxehtësie ose multi-funksion
 • ASD - Sisteme detektimi të tymit me aspirim
 • Sistemet e detektimit me sensorë nxehtësie linear
 • Sistemet e detektimit me sensorë tymi tip Beam
 • Sistemet e detektimit të gazit CO dhe NO2
 • Software vizualizimi për Sistemet e Detektimit të Zjarrit
 • Sistemet e shuarjes së zjarrit për Data Center

This will close in 0 seconds

ENERGJITË E RINOVUESHME DHE EFIÇENCA ENERGJITIKE


Ekipi inxhinierik i Elteknik mund të ofrojë ekspertizën e nevojshme për Energjitë e Rinovueshme dhe zgjidhjet mbi Efiçiencën Energjitike bazuar në profilin e projektit dhe kërkesat e klientit. Zgjidhjet tona përfshijnë në mënyrë specifike:

 • Sisteme Fotovoltaike
 • Sisteme inteligjente të ndriçimit rrugor LED
 • Sistemet të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike në TM dhe TU Panelet Elektrike
 • Sistemet e automatizimit të ndërtesave për të përmirësuar efiçencën energjetike të ndërtesave

This will close in 0 seconds

SISTEME NDRIÇIMI


Elteknik ofron shërbime për projektimin dhe zbatimin e Sistemeve të Ndriçimit për të gjitha llojet e ndërtesave dhe aplikimeve inxhinierike. Me një përvojë të gjatë në këtë fushë, ekipi ynë inxhinierik mund të ofrojë zgjidhje për çdo lloj projekti. Zgjidhjet tona përfshijnë:

 • Zgjidhje për ndriçim të brendshëm në ndërtesa
 • Zgjidhje për ndriçimin e fasadave të ndërtesave
 • Zgjidhje për ndriçimin e ambienteve të jashtme dhe peisazhit
 • Sistemet e ndriçimit rrugor dhe zgjidhjet e ndriçimit për hapësirat publike
 • Infrastrukturë për instalimet elektrike për sistemet e ndriçimit të jashtëm

This will close in 0 seconds

RRJETET IT-DATA, TELEFONI DHE TV


Ekipi ynë inxhinierik me përvojë mund të ofrojë shërbime për projektimin dhe zbatimin e rrjeteve IT dhe të telekomunikacionit për të gjitha llojet e ndërtesave. Zgjidhjet e ofruara përfshijnë:

 • Zgjidhjet për Data Center
 • Rack IT
 • Pajisjet passive të rrjetit IT
 • Instalime të pajisjeve të rrjetit IT
 • Sisteme Wi-Fi
 • Sisteme telefonike
 • Sisteme televizive
 • Instalimet e infrastrukturës së kabllove për ketë rrjete

This will close in 0 seconds

INSTALIME ELEKTRIKE & SHPËRNDARJE TË ENERGJISË


Elteknik ofron shërbime inxhinierike për projektimin dhe implementimin e instalimeve elektrike dhe sistemeve të shpërndarjes së energjisë elektrike. Stafi ynë inxhinierik me përvojë ofron zgjidhje për të gjitha instalimet elektrike duke përfshirë:

 • Kabinat dhe Nënstacionet Elektrike
 • Transformatorët dhe Celat
 • Sistemet të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike në TM dhe TU Panelet Elektrike
 • Furnizimin me energji elektrike nga Gjeneratorët
 • Furnizimin me energji elektrike nga UPS
 • Instalime Elektrike të përgjithshme për rrjetin e energjisë
 • Infrastruktura e Kabllove Elektrike me Sisteme Kanalinash
 • Instalimet e tokëzimit
 • Sistemet e mbrojtjes atmosferike

This will close in 0 seconds

Sistemet e Kontrollit të Aksesit


Elteknik ofron zgjidhje profesionale për Sistemet e Kontrollit të Aksesit në ndërtesa dhe ambiente ku siguria e personelit dhe pronës ka rëndësi parësore. Ekipi ynë inxhinierik mund të ofrojë zgjidhje për çdo lloj ndërtese me kërkesa specifike sipas kërkesave të klientit. Zgjidhjet tona për Sistemet e Kontrollit të Aksesit përfshijnë:

 • Kontrolli i aksesit me lexues konvencionalë për kartat e aksesit, key fob, etj.
 • Kontrolli i aksesit me lexues biometrikë
 • Kontrolli i aksesit nga kredencialet virtuale në telefona celular
 • Turnstile, trepode, porta dhe sisteme barrierash
 • Zgjidhje për sistemin e kontrollit të kohës së punës dhe prezencës
 • Software i Menaxhimit të Sistemit të Kontrollit të Aksesit
 • Sistemet e Menaxhimit të Parkimit

This will close in 0 seconds

Sistemet e Detektimit të Vjedhjes


Me ekspertizën e ekipit tonë inxhinierik mund të ofrojmë zgjidhje për projektimin dhe zbatimin e Sistemeve të Detektimit të Vjedhjeve për rritjen e sigurisë së pronave private dhe dhënien e alarmeve në rast të tentativave për vjedhje ose hyrje të paautorizuar. Zgjidhjet për sistemet e detektimit të vjedhjeve përfshijnë:

 • Zbulimi i ndërhyrjeve me detektorë infrared dhe microwave
 • Sistemet e mbrojtjes perimetrike
 • Monitorimi dhe kontrolli qendror i sistemit
 • Njoftimet e alarmit me aplikacionin në celular ose me SMS

This will close in 0 seconds

SISTEMET E VIDEO MONITORIMIT CCTV


Elteknik ofron shërbime për projektimin dhe zbatimin e Sistemeve të Monitorimit me Kamera CCTV për rritjen e sigurisë së ndërtesave dhe hapësirave të tjera publike. Sistemet e monitorimit me kamera lejojnë monitorimin në kohë reale të ngjarjeve nga personeli i sigurisë së një ndërtese dhe regjistrimin automatik të të gjitha eventeve që mund të kërkohen dhe analizohen më vonë nga personeli i sigurisë. Zgjidhjet tona përfshijnë:

 • Gamë të gjerë e zgjidhjeve për Kamera IP
 • Kamera PTZ
 • Kamera ANPR dhe Sistem Menaxhimi të Parkimit
 • Zgjidhje për videocitofoni
 • NVR
 • Software për Sistemin e Video Monitorimit
 • Zgjidhje për dhomat e sigurisë
 • Infrastruktura e rrjetit për sistemet e video monitorimit
 • Integrimi me sistemet e detektimit te vjedhjeve

This will close in 0 seconds

SISTEMET AUDIO DHE TË EVAKUIMIT ZANOR


Elteknik ofron zgjidhje profesionale për Sistemet Audio dhe Sistemet e Evakuimit Zanor për një gamë të gjerë aplikimesh në ndërtesa. Këto sisteme synojnë të ofrojnë zgjidhje në lidhje me sigurinë në rast të Sistemeve të Evakuimit Zanor, funksionalitetin e thirrjeve për Njoftimet Publike ose funksionalitete që kanë lidhje me aspekte të konfortit për luajtjen e muzikës ne background. Zgjidhjet për këto sisteme mund të zbatohen për një gamë të gjerë ndërtesash nga ndërtesat publike si spitalet e shkollat, hotelet, deri te ndërtesat rezidenciale private. Zgjidhjet tona përfshijnë:

 • Sistemi i Evakuimit Zanor
 • Sistemi i Adresimit / Njoftimeve Publike Zanore
 • Sisteme Audio për riprodhimin e muzikës
 • Sisteme të menaxhimit të audios në salla konferencash
 • Sisteme Multi-Room Audio

This will close in 0 seconds

SISTEMET E NDRIÇIMIT TË EMERGJENCËS


Stafi inxhinierik i Elteknik mund të ofrojë zgjidhje profesionale në projektimin dhe zbatimin e Sistemeve të Ndriçimit të Emergjencës. Këto sisteme janë thelbësore përsa i përket sigurisë së jetës për të udhëhequr përdoruesit e ndërtesës gjatë një evakuim të ndërtesës në mënyrë të sigurt në rast emergjencash. Zgjidhjet që ne mund të ofrojmë përfshijnë:

 • Ndriçuesit dhe sinjalistikat e daljeve të emergjencës
 • Ndriçuesit e emergjencës
 • Sisteme qendrore të baterive
 • Sistem Qendror të Monitorimit të Ndriçimit të Emergjencës

This will close in 0 seconds

SISTEMET E NGROHJES NË DYSHEME


Elteknik ofron zgjidhje për sistemet elektrike të ngrohjes në dysheme për lloje të ndryshme aplikimesh sipas kërkesave të projektit. Ekipi ynë inxhinierik mund të ofrojë shërbime për projektimin dhe zbatimin e zgjidhjeve të ngrohjes në dysheme sipas specifikimeve të projektit. Zgjidhjet tona përfshijnë:

 • Ngrohje në dysheme me kabllo rezistencash elektrike të instaluara në shtresat e dyshemesë
 • Ngrohje në dysheme me rrjetë ngjitëse dhe kabllo të hollë rezistence nën pllaka dhe dysheme mermeri
 • Ngrohje në dysheme me kabllo rezistencash elektrike nën parkete druri dhe laminat
 • Sistemet e mbrojtjes nga bora dhe akulli për çatitë dhe ulluqet
 • Sistemet e mbrojtjes nga bora dhe akulli për rrugë dhe vendkalime
 • Aplikacion për menaxhimin e sistemeve të ngrohjes në dysheme

This will close in 0 seconds

SISTEMET BMS DHE SMART HOME


Ekipi inxhinierik me përvojë i Elteknik mund të ofrojë zgjidhje profesionale për projektimin dhe zbatimin e sistemeve të automatizimit si BMS - Building Automation Systems ose Smart Home. Këto sisteme ofrojnë mundësinë për kontroll dhe menaxhim të centralizuar të të gjitha sistemeve elektrike dhe mekanike në një ndërtesë, duke siguruar efiçensë më të lartë energjitike, ulje të kostove operacionale të ndërtesave dhe përmirësim të komoditetit për përdoruesit e ndërtesës në të njëjtën kohë. Zgjidhjet tona përfshijnë:
A) BMS – Sistemet BMS për kontrollin dhe menaxhimin e:

 • Sistemit HVAC dhe të gjithë komponentëve të tij
 • Nënstacioneve elektrike dhe paneleve elektrike
 • Stacionet e pompave
 • Zgjidhjet për sistemet e matjes së energjisë
 • Sistemet e ndriçimit
 • Sistemet e grilave, perdeve, etj.
 • Integrimet me sistemet e sigurisë
 • Zgjidhje software për kontroll të centralizuar të sistemeve nga Stacioni i Menaxhimit të Ndërtesës
 • Ngjarjet e planifikuara me programe kohore
 • Kontroll automatik me skenarë logjikë të programuar bazuar në kërkesat operacionale dhe të menaxhimit të ndërtesës

B) Sistemet Smart Home:

 • Kontrolli i ndriçimit të brendshëm dhe të jashtëm
 • Kontrolli i perdeve dhe rollerave të motorizuar
 • Kontrolli i sistemit të ajrit të kondicionuar
 • Kontrolli i sistemit audio
 • Kontrolli i furnizimi me energji elektrike për pajisjet shtëpiake
 • Integrimet me sistemet e sigurisë
 • Integrimi i paneleve inteligjente te komandimit dhe integrimi i pulsantevë të komandimit
 • Aplikacion në telefon për kontroll në distancë të sistemit
 • Eventet e planifikuara, skenarët e para-programuara që aktivizohen bazuar në komanda të paracaktuara ose llogjika të tjera, etj.

This will close in 0 seconds

ELECTRICAL INSTALLATIONS & POWER DISTRIBUTION


Elteknik provides engineering services for the design and implementation of Electrical Installations and Power Distribution systems. Our experienced engineering staff provides solutions for all electrical installations including:

 • Electrical Substations
 • Transformers and Switchgears
 • MV and LV Electrical Distribution Systems
 • Electrical Distribution Switchboards
 • Power Supply by Generators
 • Power Supply by UPS
 • General Electrical Installations for Power
 • Electrical Cabling infrastructure with Cable Tray Systems
 • Grounding systems
 • Lightning Protection Systems

This will close in 0 seconds

Renewable Energy & Energy Efficiency


Elteknik’s engineering team can provide the required expertise on Renewable Energies and Energy Efficient solutions based on the project profile and client requirements. Our solutions include specifically:

 • Photovoltaic Systems
 • Intelligent LED Street Lighting Systems
 • Building Automation Systems to improve energy efficiency of buildings

This will close in 0 seconds

LIGHTING INSTALLATIONS


At Elteknik we provide services for the design and implementation of Lighting Systems for all types of building and applications. With a long experience in this field, our engineering team can provide Lighting solutions for any type of project. Our solutions include:

 • Indoor Lighting solutions for buildings
 • Façade Lighting solutions for buildings
 • Outdoors and Landscape Lighting solutions for buildings
 • Street Lighting Systems and Lighting Solutions for Public Spaces
 • Infrastructure for electrical installations for outdoor lighting systems

This will close in 0 seconds

IT-Data, Telephone and TV Networks


Our experienced engineering team can provide services for the design and implementation of data and telecommunications networks for all types of buildings. Elteknik’s solutions include:

 • Data Center solutions
 • Rack Cabinets
 • Passive network infrastructure equipment
 • Data network installations
 • Wi-Fi networks
 • Telephone systems
 • TV system installations
 • Network cabling infrastructure installations

This will close in 0 seconds

Fire Detection Systems


Elteknik provides services for the design and implementation of Fire Detection Systems with a wide range of applications. Fire Detection Systems are vital in response to fire threats that endanger human life and valuable property. Our expert engineering team has a long experience in providing solutions for Fire Detection Systems for every type of application. Our solutions include:

 • Addressable Fire Detection Systems with smoke, heat or multi-criteria point detectors
 • ASD - Aspirating Smoke Detector Systems
 • Line type Heat Detection Systems
 • Beam type Smoke Detection Systems
 • CO and NO2 Gas Detection Systems
 • Visualization software for Fire Detection Systems
 • Fire Extinguishing Systems for data centers

This will close in 0 seconds

ACCESS CONTROL SYSTEMS


Elteknik provides professional solutions for Access Control Systems in buildings and premises where security of staff and property is of primary importance. Our engineering team can offer solutions for every type of building with specific requirements as per client requests. Our solutions for Access Control Systems include:

 • Access Control with conventional readers for access cards, key fobs, etc.
 • Access Control with biometric readers
 • Access Control by mobile phone virtual credentials
 • Turnstile, tripod, gate and barrier systems
 • Time & Attendance solutions
 • Access Control Systems Management Software
 • Parking Management Systems

This will close in 0 seconds

Intrusion Detection Systems


With the expertise of our engineering team we can provide solutions for the design and implementation of Intrusion Detection Systems for enhancing the security of private properties and giving alarms in case of burglary attempts. Solutions for Intrusion Detection Systems include:

 • Intrusion detection with infrared and microwave detectors
 • Perimeter Protection Systems
 • Central monitoring and control of the system
 • Alarm notifications with mobile application or via SMS

This will close in 0 seconds

CCTV Video Monitoring Systems


Elteknik provides services for the design and implementation of CCTV Video Monitoring Systems for enhancing the security of buildings and other public spaces. Video Monitoring Systems allow for the real time monitoring of events by security personnel of a building and automatic record of all events that can be later searched and analyzed by security personnel. Our solutions include:

 • Wide range of IP Camera solutions
 • PTZ Cameras
 • ANPR Camera and Parking Management System
 • Intercom solutions
 • NVR – Network Video Recorder solutions
 • Software for Video Monitoring System
 • Solutions for Security Rooms
 • Network infrastructure for video monitoring systems
 • Integration with intrusion detection systems

This will close in 0 seconds

Audio and Voice Evacuation Systems


Elteknik offers professional solutions for Audio Systems and Voice Evacuation Systems for a wide range of building applications. These systems are intended to provide solutions regarding security in case of Voice Evacuations Systems, call functionality for Public Announcements or entertainment functionality with music playback. Solutions on these systems may apply to a wide range of buildings from public buildings such as hospitals and schools, hotels, to private residential buildings. Our solutions include:

 • Voice Evacuation Systems
 • Public Address System
 • Background Music Playback Systems
 • Conference Hall Audio Management System
 • Multi-Room Audio Systems

This will close in 0 seconds

Emergency Lighting Systems


Elteknik’s engineering staff can provide professional solutions in the design and implementation of Emergency Lighting Systems. These systems are crucial in terms of life safety to guide building occupants in a safe evacuation of the building in case of emergencies. Solutions that we can provide include:

 • Exit Lights and Signs
 • Emergency Lighting Luminaries
 • Central Battery System
 • Central Monitoring System of Emergency Lighting

This will close in 0 seconds

Underfloor Heating Systems


Elteknik provides solutions for Electrical Underfloor Heating Systems for various types of applications as per project requirements. Our engineering team can provide services for the design and implementation of underfloor heating solutions according to project specifications. Our solutions include:

 • Underfloor Heating with electrical resistance cables installed in floor sublayers
 • Underfloor Heating with adhesive mesh and thin resistance cable under tiles and marble floors
 • Underfloor Heating with electrical resistance cables under wooden and laminate floors
 • Snow and ice protection systems for roofs and gutters
 • Snow and ice protection systems for driveways and walkways
 • Application for management of the underfloor heating systems

This will close in 0 seconds

BMS and Smart Home Systems


Elteknik’s experienced engineering team can provide professional solutions for the design and implementation of automation systems such as BMS – Building Automation Systems or Smart Home Systems. These systems provide possibility for centralized control and management of all electrical and mechanical systems in a building, providing better energy efficiency, reduced building operation costs and improved comfort to building occupants at the same time. Our solutions include:
A) BMS – Building Management Systems for control and management of:

 • HVAC systems and all of its components
 • Electrical substations and switchboards
 • Pump stations
 • Power metering solutions
 • Lighting systems
 • Shading systems
 • Integrations with security systems
 • Software solution for centralized control of the systems from Building Operation Station
 • Scheduled and timed events
 • Automatic control with programmed logic scenarios based on building operations / management requirements

B) Smart Home Systems:

 • Indoor and outdoor lighting control
 • Motorized blinds, curtains and rollers control
 • Air Conditioning Systems control
 • Audio system control
 • Power supply to home appliances
 • Integrations with security systems
 • Smart panels integration and pushbutton integration
 • Application for remote control of the system
 • Scheduled events, pre-programmed scenes to be activated based on predefined inputs, logics etc.

This will close in 0 seconds