TIRANA BUSINESS PARK – PROJEKTIMI DHE ZBATIMI I SISTEMEVE ELEKTRIKE

Viti: 2015-2016

Klient: Lindner Group

Elteknik ka realizuar projektimin dhe zbatimin e sistemeve elektrike për Tirana Business Park në Tiranë, Shqipëri.

Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë

Projektimin:

 • Panelet Kryesore te Furnizimit me Energji Elektrike dhe Panelet e Shpendarjes
 • Kanalinat dhe infrastrukturen per instalimet elektrike
 • Instalimet e Fuqise
 • Sistemin e Ndricimit
 • Rrjeti Data IT dhe Telefoni
 • Sistemin e Mbrojtjes Atmosferike
 • Sistemin e Ndricimit te Emergjences
 • Sistemin e Detektimit te Zjarrit
 • Sistemin e Evakuimit me Ze dhe Njoftimeve Publike
 • Sistemin e Kontrollit te Aksesit
 • Sistemin e Monitorimit me Kamera

Zbatimin e:

 • Rrjeti Data IT dhe Telefoni
 • Sistemin e Detektimit te Zjarrit
 • Sistemin e Kontrollit te Aksesit
 • Sistemin e Monitorimit me Kamera
 • Sistemin e kanalinave dhe infrastruktures per kabllimet
Read more

MARKETING & DISTRIBUTION – ZBATIMI I SISTEMEVE ELEKTRIKE

Viti: 2020

Klient: Marketing & Distribution

Elteknik ka realizuar implementimin e punimeve për sistemet elektrike për Godinat e Marketing & Distribution në Tiranë. Kompania Marketing & Distribution, një nga kompanitë më të mëdha të distribucionit në vend i ka besuar Elteknik realizimin e punimeve për tre ndërtesat e reja të saj me hapësira magazinimi, zyra dhe ambjente shërbimi.

Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë

Zbatimin e:

 • Panelet Kryesore te Furnizimit me Energji Elektrike dhe Panelet e Shpendarjes
 • Kanalinat dhe infrastrukturen per instalimet elektrike
 • Instalimet e Fuqise
 • Rrjeti Data
 • Sistemin e Ndricimit te Emergjences
 • Sistemin e Detektimit te Zjarrit
Read more

GARDEN BUILDING – PROJEKTIMI I SISTEMEVE ELEKTRIKE

Viti: 2018-2019

Klient: : Nova Contruction

Elteknik ka realizuar projektimin e sistemeve elektrike për ndërtesën polifunksionale Garden Building në Tiranë. Garden Building është një ndërtesë me 16 dhe 24 kate dhe 4 kate nëntokë, me rreth 60,000 m2 siperfaqe te destinuara për ambjente komerciale, ambjente rezidenciale, etj.
Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë

Projektimin:

 • Kabinave Elektrike, Transformatorëve dhe Çelave të TM
 • Gjeneratorët dhe UPS
 • Panelet Kryesore të Furnizimit me Energji Elektrike dhe Panelet e Shpërndarjes
 • Kanalinat dhe infrastrukturën për instalimet elektrike
 • Instalimet e Fuqisë
 • Sistemin e Ndriçimit
 • Rrjeti Data
 • Sistemet TV-SAT
 • Sistemin e Mbrojtjes Atmosferike
 • Sistemin e Ndriçimit të Emergjencës
 • Sistemin e Detektimit të Zjarrit
 • Sistemin e Detektimit të CO për Parkimin
 • Sistemin e Evakuimit me Zë dhe Njoftimeve Publike
 • Sistemin e Kontrollit të Aksesit
 • Sistemin e Monitorimit me Kamera
Read more

EUROCOL BUILDING – IMPLEMENTIMI I SISTEMIT TË DETEKTIMIT TË ZJARRIT

Viti: 2017

Klient: Eurocol

Elteknik ka realizuar implementimin e Sistemit të Detektimit të Zjarrit për ndërtesën e kompanisë Eurocol në Tiranë në vitin 2017. Sistemi është rinovuar dhe i rishikuar për të siguruar sipas normave bashkëkohore detektimin e zjarrit për të gjithë ambjentet duke pëfshirë ambjentet e zyrave, ambjente komerciale, ambjente shërbimi, etj.
Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë
Implementimin e:

 • Sistemit të Detektimit të Zjarrit
Read more

UZINAT E FERROKROMIT ALBCHROME NË BURREL DHE ELBASAN – IMPLEMENTIMI I PUNIMEVE ELEKTRIKE

Viti: 2017

Klient: Albchrome

Elteknik ka realizuar implementimin e punimeve elektrike për Fabrikat e përpunimit të ferrokromit në Burrel dhe Elbasan. Punimet për këto fabrika përfshijnë punimet në nënstacionet elektrike, celat e TM, panelet kryesore, punime infrastrukture për instalimet elektrike, etj.
Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë
Implementimin e:

 • Punime në kabinën elektrike
 • Celat e TM
 • Kontrolli automatik për stacionin elektrik dhe matja e energjisë
 • Panelet Kryesore të Furnizimit me Energji Elektrike dhe Panelet e Shpërndarjes
 • Kanalinat dhe infrastrukturën për instalimet elektrike
 • Instalimet e Fuqisë
 • Instalimet e Ndriçimit
 • Sistemi i Mbrojtjes nga Sharkimet Atmosferike
Read more

TIRANA LOGISTIC PARK – IMPLEMENTIMI I SISTEMEVE ELEKTRIKE

Viti: 2012-2013

Klient: Mane TCI

Elteknik ka realizuar implementimin e sistemeve elektrike për Tirana Logistic Park në Tiranë, Shqipëri. TLP është një park logjistik me hapësira mbi 150.000 m2 për shërbime logjistike, ambjente magazinimi, ambjente shërbimesh, etj.
Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë
Implementimin e:

 • Kabinave Elektrike, Transformatorëve dhe Çelave të TM
 • Gjeneratorët dhe UPS
 • Panelet Kryesore të Furnizimit me Energji Elektrike dhe Panelet e Shpërndarjes
 • Kanalinat dhe infrastrukturën për instalimet elektrike
 • Instalimet e Fuqisë
 • Sistemin e Ndriçimit
 • Rrjeti Data
 • Sistemin e Mbrojtjes Atmosferike
 • Sistemin e Ndriçimit të Emergjencës
 • Sistemin e Detektimit të Zjarrit
 • Sistemin Audio dhe te Evakuimit me Zë
 • Sistemin e Monitorimit me Kamera
 • Sistemin e Kontrollit të Aksesit
 • Sistemin BMS
Read more

SUPERMARKETET EUROMAX – IMPLEMENTIMI I SISTEMEVE ELEKTRIKE

Viti: 2005-2007

Klient: Mane TCI

Elteknik ka realizuar implementimin e sistemeve elektrike për supermarketet Euromax. Projekti përfshin instalimet e sistemeve elektrike për rreth 10 supermarkete Euromax ne vendndodhje të ndryshme.
Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë
Implementimin e:

 • Panelet Kryesore të Furnizimit me Energji Elektrike dhe Panelet e Shpërndarjes
 • Kanalinat dhe infrastrukturën për instalimet elektrike
 • Instalimet e Fuqisë
 • Sistemin e Ndriçimit
 • Rrjeti Data
 • Sistemin e Ndriçimit të Emergjencës
 • Sistemin e Detektimit të Zjarrit
 • Sistemin Audio dhe te Evakuimit me Zë
 • Sistemin e Monitorimit me Kamera
 • Sistemin e Kontrollit të Aksesit
Read more

OLIM Factory – IMPLEMENTIMI I SISTEMEVE ELEKTRIKE

Viti: 2000-2002

Klient: AM Group

Elteknik ka realizuar implementimin e sistemeve elektrike për Fabrikën e kompanisë OLIM. Ndërtesa ka ambjente industirale prodhimi, ambjente magazinimi, ambjente zyrash dhe shërbimi.
Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë
Implementimin e:

 • Kabinave Elektrike, Transformatorëve dhe Çelave të TM
 • Gjeneratorët dhe UPS
 • Panelet Kryesore të Furnizimit me Energji Elektrike dhe Panelet e Shpërndarjes
 • Kanalinat dhe infrastrukturën për instalimet elektrike
 • Instalimet e Fuqisë
 • Sistemin e Ndriçimit
 • Rrjeti Data
 • Sistemin e Mbrojtjes Atmosferike
Read more

EHW Factory – IMPLEMENTIMI I SISTEMEVE ELEKTRIKE

Viti: 1999-2000

Klient: EHW GmbH

Elteknik ka realizuar implementimin e sistemeve elektrike për Fabrikën e kompanisë EHW. Ndërtesa ka ambjente industirale prodhimi, ambjente magazinimi, ambjente zyrash dhe shërbimi.
Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë

Implementimin e:

 • Kabinave Elektrike, Transformatorëve dhe Çelave të TM
 • Gjeneratorët dhe UPS
 • Panelet Kryesore të Furnizimit me Energji Elektrike dhe Panelet e Shpërndarjes
 • Kanalinat dhe infrastrukturën për instalimet elektrike
 • Instalimet e Fuqisë
 • Sistemin e Ndriçimit
 • Rrjeti Data
 • Sistemin e Mbrojtjes Atmosferike
Read more