UZINAT E FERROKROMIT ALBCHROME NË BURREL DHE ELBASAN – IMPLEMENTIMI I PUNIMEVE ELEKTRIKE

Viti: 2017

Klient: Albchrome

Elteknik ka realizuar implementimin e punimeve elektrike për Fabrikat e përpunimit të ferrokromit në Burrel dhe Elbasan. Punimet për këto fabrika përfshijnë punimet në nënstacionet elektrike, celat e TM, panelet kryesore, punime infrastrukture për instalimet elektrike, etj.
Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë
Implementimin e:

  • Punime në kabinën elektrike
  • Celat e TM
  • Kontrolli automatik për stacionin elektrik dhe matja e energjisë
  • Panelet Kryesore të Furnizimit me Energji Elektrike dhe Panelet e Shpërndarjes
  • Kanalinat dhe infrastrukturën për instalimet elektrike
  • Instalimet e Fuqisë
  • Instalimet e Ndriçimit
  • Sistemi i Mbrojtjes nga Sharkimet Atmosferike