TIRANA LOGISTIC PARK – IMPLEMENTIMI I SISTEMEVE ELEKTRIKE

Viti: 2012-2013

Klient: Mane TCI

Elteknik ka realizuar implementimin e sistemeve elektrike për Tirana Logistic Park në Tiranë, Shqipëri. TLP është një park logjistik me hapësira mbi 150.000 m2 për shërbime logjistike, ambjente magazinimi, ambjente shërbimesh, etj.
Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë
Implementimin e:

 • Kabinave Elektrike, Transformatorëve dhe Çelave të TM
 • Gjeneratorët dhe UPS
 • Panelet Kryesore të Furnizimit me Energji Elektrike dhe Panelet e Shpërndarjes
 • Kanalinat dhe infrastrukturën për instalimet elektrike
 • Instalimet e Fuqisë
 • Sistemin e Ndriçimit
 • Rrjeti Data
 • Sistemin e Mbrojtjes Atmosferike
 • Sistemin e Ndriçimit të Emergjencës
 • Sistemin e Detektimit të Zjarrit
 • Sistemin Audio dhe te Evakuimit me Zë
 • Sistemin e Monitorimit me Kamera
 • Sistemin e Kontrollit të Aksesit
 • Sistemin BMS