OLIM Factory – IMPLEMENTIMI I SISTEMEVE ELEKTRIKE

Viti: 2000-2002

Klient: AM Group

Elteknik ka realizuar implementimin e sistemeve elektrike për Fabrikën e kompanisë OLIM. Ndërtesa ka ambjente industirale prodhimi, ambjente magazinimi, ambjente zyrash dhe shërbimi.
Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë
Implementimin e:

  • Kabinave Elektrike, Transformatorëve dhe Çelave të TM
  • Gjeneratorët dhe UPS
  • Panelet Kryesore të Furnizimit me Energji Elektrike dhe Panelet e Shpërndarjes
  • Kanalinat dhe infrastrukturën për instalimet elektrike
  • Instalimet e Fuqisë
  • Sistemin e Ndriçimit
  • Rrjeti Data
  • Sistemin e Mbrojtjes Atmosferike