SUPERMARKETET EUROMAX – IMPLEMENTIMI I SISTEMEVE ELEKTRIKE

Viti: 2005-2007

Klient: Mane TCI

Elteknik ka realizuar implementimin e sistemeve elektrike për supermarketet Euromax. Projekti përfshin instalimet e sistemeve elektrike për rreth 10 supermarkete Euromax ne vendndodhje të ndryshme.
Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë
Implementimin e:

  • Panelet Kryesore të Furnizimit me Energji Elektrike dhe Panelet e Shpërndarjes
  • Kanalinat dhe infrastrukturën për instalimet elektrike
  • Instalimet e Fuqisë
  • Sistemin e Ndriçimit
  • Rrjeti Data
  • Sistemin e Ndriçimit të Emergjencës
  • Sistemin e Detektimit të Zjarrit
  • Sistemin Audio dhe te Evakuimit me Zë
  • Sistemin e Monitorimit me Kamera
  • Sistemin e Kontrollit të Aksesit