Mirembajtje

Elteknik ofron shërbime të mirëmbajtjes për sistemet elektrike, sistemet e sigurisë dhe sistemet e automatizimit të ndërtesave. Ne besojmë se mirëmbajtja është e një rëndësie jetike për të garantuar funksionalitetin e përgjithshëm të sistemeve elektrike dhe aspektin operacional të ndërtesave me kalimin e kohës. Pavarësisht se sa mirë është projektuar ose zbatuar një sistem elektrik, pa mirëmbajtjen e duhur ai do të dështojë në një moment gjatë funksionimit të tij. Kjo humbje e menjëhershme e funksionalitetit të sistemeve të caktuara zakonisht vjen me kosto të mëdha për pronarët e ndërtesave që shohin se veprimataria e tyre janë ngadalesohet apo edhe pengohet plotësisht.
Stafi ynë teknik dhe inxhinierik është i trajnuar dhe ka përvojën e nevojshme për të ofruar shërbimet e nevojshme të mirëmbajtjes për të gjitha llojet e sistemeve siç kërkohet nga standardet dhe rregulloret ndërkombëtare. Kompania disponon të gjitha pajisjet dhe mjetet e nevojshme për shërbime testimi dhe mirëmbajtje.

Këto shërbime përfshijnë:

 • Shërbime të mirëmbajtjes së planifikuar ose parandaluese
 • Shërbimet e mirëmbajtjes korrigjuese
 • Shërbimet e mirëmbajtjes brenda periudhës së garancisë së projektit
 • Testimi dhe identifikimi i problematikave që kërkojnë shërbime të mirëmbajtjes

LIGHTING INSTALLATIONS


At Elteknik we provide services for the design and implementation of Lighting Systems for all types of building and applications. With a long experience in this field, our engineering team can provide Lighting solutions for any type of project. Our solutions include:

 • Indoor Lighting solutions for buildings
 • Façade Lighting solutions for buildings
 • Outdoors and Landscape Lighting solutions for buildings
 • Street Lighting Systems and Lighting Solutions for Public Spaces
 • Infrastructure for electrical installations for outdoor lighting systems

This will close in 0 seconds

BMS and Smart Home Systems


Elteknik’s experienced engineering team can provide professional solutions for the design and implementation of automation systems such as BMS – Building Automation Systems or Smart Home Systems. These systems provide possibility for centralized control and management of all electrical and mechanical systems in a building, providing better energy efficiency, reduced building operation costs and improved comfort to building occupants at the same time. Our solutions include:
A) BMS – Building Management Systems for control and management of:

 • HVAC systems and all of its components
 • Electrical substations and switchboards
 • Pump stations
 • Power metering solutions
 • Lighting systems
 • Shading systems
 • Integrations with security systems
 • Software solution for centralized control of the systems from Building Operation Station
 • Scheduled and timed events
 • Automatic control with programmed logic scenarios based on building operations / management requirements

B) Smart Home Systems:

 • Indoor and outdoor lighting control
 • Motorized blinds, curtains and rollers control
 • Air Conditioning Systems control
 • Audio system control
 • Power supply to home appliances
 • Integrations with security systems
 • Smart panels integration and pushbutton integration
 • Application for remote control of the system
 • Scheduled events, pre-programmed scenes to be activated based on predefined inputs, logics etc.

This will close in 0 seconds