AEROPORTI I KUKËSIT – PROJEKTIMI DHE ZBATIMI I SISTEMEVE ELEKTRIKE

Viti: 2020-2021

Klient: Kukës Airport / Kastrati Group

Elteknik ka realizuar projektimin e sistemeve elektrike per Ndertesen e Terminalit dhe Pisten e Aeroportit Nderkombetar te Kukesit ne Shqiperi. Sherbimet e ofruara nga Elteknik per kete projekt perfshijne Projektimin e:

 • Kabinave Elektrike, Transformatoreve dhe Celave te TM
 • Gjeneratoret dhe UPS
 • Panelet Kryesore te Furnizimit me Energji Elektrike dhe Panelet e Shpendarjes
 • Kanalinat dhe infrastrukturen per instalimet elektrike
 • Instalimet e Fuqise
 • Sistemin e Ndricimit
 • Rrjetet Data
 • Sistemin e mbrojtjes atmosferike
 • Sistemin e Ndricimit te Emergjences
 • Sistemin e Detektimit te Zjarrit
 • Sistemin e Evakuimit me Ze dhe Njoftimeve Publike
 • Sistemin e Kontrollit te Aksesit
 • Sistemin e Monitorimit me Kamera
 • Sistemin BMS

Zbatimin e:

 • Kabinave Elektrike, Transformatoreve dhe Celave te TM
 • Gjeneratoret dhe UPS
 • Panelet Kryesore te Furnizimit me Energji Elektrike dhe Panelet e Shpendarjes
 • Kanalinat dhe infrastrukturen per instalimet elektrike
 • Sistemin e Ndricimit te Emergjences
 • Sistemin e Evakuimit me Ze dhe Njoftimeve Publike
 • Sistemin e Kontrollit te Aksesit