PROJEKTIM

Ekipi inxhinierik i Elteknik ofron shërbime në projektim dhe konsulencë mbi sistemet elektrike, sistemet e sigurisë dhe sistemet e automatizimit të ndërtesave. Ekipi ynë inxhinierik ka një përvojë të dëshmuar ndër vite në trajtimin e projekteve sfiduese dhe ofrimin e zgjidhjeve inxhinierike për projekte të të gjitha shkallëve të vështirësisë.
Ekipi i projektuesve kërkon gjithmonë të përfshijë në projektet tona standardet dhe normat më të fundit evropiane dhe ndërkombëtare për projektimin e sistemeve të fushës tonë. Ky ekip është gjithashtu i certifikuar për projektimin e sistemeve të tilla bazuar në kërkesat më të fundit të standardeve dhe normave ndërkombëtare. Ne jemi vazhdimisht në kërkim të përmirësimit të projekteve tona duke përfshirë teknologjitë e reja dhe përparimet më të fundit në fushat tona inxhinierike.

Shërbimet tona përfshijnë:

 • Shërbimet e konsulencës së projektit
 • Projekt Ide
 • Projekt Zhvillimor
 • Projekt i Detajuar
 • Përgatitja e specifikimeve teknike
 • Përgatitja e raporteve teknike
 • Përgatitja e Preventivave të projektit
 • Përgatitja e dokumentacionit të tenderit
 • Përgatitja e vizatimeve as-built
 • Përgatitja e projekteve në format 2D dhe 3D në Autocad, Revit etj.

LIGHTING INSTALLATIONS


At Elteknik we provide services for the design and implementation of Lighting Systems for all types of building and applications. With a long experience in this field, our engineering team can provide Lighting solutions for any type of project. Our solutions include:

 • Indoor Lighting solutions for buildings
 • Façade Lighting solutions for buildings
 • Outdoors and Landscape Lighting solutions for buildings
 • Street Lighting Systems and Lighting Solutions for Public Spaces
 • Infrastructure for electrical installations for outdoor lighting systems

This will close in 0 seconds

BMS and Smart Home Systems


Elteknik’s experienced engineering team can provide professional solutions for the design and implementation of automation systems such as BMS – Building Automation Systems or Smart Home Systems. These systems provide possibility for centralized control and management of all electrical and mechanical systems in a building, providing better energy efficiency, reduced building operation costs and improved comfort to building occupants at the same time. Our solutions include:
A) BMS – Building Management Systems for control and management of:

 • HVAC systems and all of its components
 • Electrical substations and switchboards
 • Pump stations
 • Power metering solutions
 • Lighting systems
 • Shading systems
 • Integrations with security systems
 • Software solution for centralized control of the systems from Building Operation Station
 • Scheduled and timed events
 • Automatic control with programmed logic scenarios based on building operations / management requirements

B) Smart Home Systems:

 • Indoor and outdoor lighting control
 • Motorized blinds, curtains and rollers control
 • Air Conditioning Systems control
 • Audio system control
 • Power supply to home appliances
 • Integrations with security systems
 • Smart panels integration and pushbutton integration
 • Application for remote control of the system
 • Scheduled events, pre-programmed scenes to be activated based on predefined inputs, logics etc.

This will close in 0 seconds