INDUSTRITË QË SHËRBEJMË

Për më shumë se 25 vjet Elteknik ka siguruar shërbime për qindra klientë në një numër të madh tipologjishë projektesh, gjithëmonë me objektivin e ekselencës inxhinierike dhe përmbushjes së kërkesave të klientëve.

Klientët tanë përfshijnë midis të tjerëve:

 • Investitor në Zhvillimin e Pasurive të Patundshme
 • Kompani Ndërtimi
 • Studio Arkitekture
 • Investitorë Privatë
 • Institucione Shtetërore
 • Organizata Private
 • Përfaqësi Diplomatike

Tipologjitë e projekteve ku Elteknik ka punuar përfshijnë:

 • Qëndra Tregtare dhe Ndërtesa Komerciale
 • Qëndra Biznesi dhe Ndërtesa Zyrash
 • Ndërtesa Poli-funksionale
 • Hotele dhe Resorte Turistike
 • Ndërtesa të Kompanive të Telekomunikacionit, Televizionit dhe Media
 • Porte dhe Aeroporte
 • Spitale dhe Klinika Mjekësore
 • Ndërtesa Industriale
 • Magazina dhe Ndërtesa për Shërbime Logjistike
 • Ndërtesa Qeveritare dhe Institucionesh Publike
 • Stadiume dhe Qëndra Sportive
 • Ndërtesa të Sistemit Arsimor
 • Ndërtesa Rezidenciale dhe Komplekse Vilash Rezidenciale
 • Ambasada dhe Rezidenca Diplomatike
 • Ndriçimi Publik dhe Infrastruktura për Hapësira Publike dhe Sheshe
 • Ndriçimi Publik dhe Infrastruktura për Rrugë dhe Shëtitore

LIGHTING INSTALLATIONS


At Elteknik we provide services for the design and implementation of Lighting Systems for all types of building and applications. With a long experience in this field, our engineering team can provide Lighting solutions for any type of project. Our solutions include:

 • Indoor Lighting solutions for buildings
 • Façade Lighting solutions for buildings
 • Outdoors and Landscape Lighting solutions for buildings
 • Street Lighting Systems and Lighting Solutions for Public Spaces
 • Infrastructure for electrical installations for outdoor lighting systems

This will close in 0 seconds

BMS and Smart Home Systems


Elteknik’s experienced engineering team can provide professional solutions for the design and implementation of automation systems such as BMS – Building Automation Systems or Smart Home Systems. These systems provide possibility for centralized control and management of all electrical and mechanical systems in a building, providing better energy efficiency, reduced building operation costs and improved comfort to building occupants at the same time. Our solutions include:
A) BMS – Building Management Systems for control and management of:

 • HVAC systems and all of its components
 • Electrical substations and switchboards
 • Pump stations
 • Power metering solutions
 • Lighting systems
 • Shading systems
 • Integrations with security systems
 • Software solution for centralized control of the systems from Building Operation Station
 • Scheduled and timed events
 • Automatic control with programmed logic scenarios based on building operations / management requirements

B) Smart Home Systems:

 • Indoor and outdoor lighting control
 • Motorized blinds, curtains and rollers control
 • Air Conditioning Systems control
 • Audio system control
 • Power supply to home appliances
 • Integrations with security systems
 • Smart panels integration and pushbutton integration
 • Application for remote control of the system
 • Scheduled events, pre-programmed scenes to be activated based on predefined inputs, logics etc.

This will close in 0 seconds