ZBATIM

Elteknik ofron shërbime për implementimin e gamës së plotë të sistemeve elektrike, sistemeve të sigurisë dhe sistemeve të automatizimit. Stafi ynë inxhinierik dhe teknik për punimet e zbatimit ka një përvojë të gjerë në trajtimin e projekteve të të gjitha tipologjive si ndërtesa zyrash, qendra tregtare, hotele, ndërtesa industriale, spitale, ndërtesa banimi, hapësira publike etj.
Rëndësi shumë e madhe i kushtohet ofrimit të shërbimeve të implementimit me cilësinë më të lartë të punimeve që njihet dhe vlerësohet nga klientët tanë në treg. Cilësia e punimeve të zbatimit garantohet nga stafi ynë teknik afatgjatë me përvojë dhe i trajnuar dhe nga ekipi ynë inxhinierik që mbikëqyr dhe drejton punimet e zbatimit. Përveç cilësisë, siguria në vendin e punës është thelbësore për aktivitetin tonë dhe pjesë integrale e kontrolleve dhe rregulloreve tona të brendshme të sigurisë.
Ne i mbështesim klientët tanë me shërbimet e implementimit me përkushtim të plotë që nga fazat e hershme të projektit deri në dorëzimin e punimeve të projektit.

Si pjesë e shërbimeve të zbatimit që ofrohen nga ne përfshihen:

 • Përgatitja e vizatimeve për zbatim
 • Punime implementimi per instalimin e sistemeve elektrike
 • Testimi dhe Komisionimi i punimeve
 • Procedurat e dorëzimit të projektit
 • Trajnime të përdoruesve
 • Manualet e operimit
 • Vizatimet as-built dhe dokumentacioni i projektit

LIGHTING INSTALLATIONS


At Elteknik we provide services for the design and implementation of Lighting Systems for all types of building and applications. With a long experience in this field, our engineering team can provide Lighting solutions for any type of project. Our solutions include:

 • Indoor Lighting solutions for buildings
 • Façade Lighting solutions for buildings
 • Outdoors and Landscape Lighting solutions for buildings
 • Street Lighting Systems and Lighting Solutions for Public Spaces
 • Infrastructure for electrical installations for outdoor lighting systems

This will close in 0 seconds

BMS and Smart Home Systems


Elteknik’s experienced engineering team can provide professional solutions for the design and implementation of automation systems such as BMS – Building Automation Systems or Smart Home Systems. These systems provide possibility for centralized control and management of all electrical and mechanical systems in a building, providing better energy efficiency, reduced building operation costs and improved comfort to building occupants at the same time. Our solutions include:
A) BMS – Building Management Systems for control and management of:

 • HVAC systems and all of its components
 • Electrical substations and switchboards
 • Pump stations
 • Power metering solutions
 • Lighting systems
 • Shading systems
 • Integrations with security systems
 • Software solution for centralized control of the systems from Building Operation Station
 • Scheduled and timed events
 • Automatic control with programmed logic scenarios based on building operations / management requirements

B) Smart Home Systems:

 • Indoor and outdoor lighting control
 • Motorized blinds, curtains and rollers control
 • Air Conditioning Systems control
 • Audio system control
 • Power supply to home appliances
 • Integrations with security systems
 • Smart panels integration and pushbutton integration
 • Application for remote control of the system
 • Scheduled events, pre-programmed scenes to be activated based on predefined inputs, logics etc.

This will close in 0 seconds