Kompania

Integriteti

Ne jemi të nxitur nga besimi, ndershmëria dhe respekti në angazhimin me punonjësit dhe palët e interesuara në biznes, si dhe shoqërinë më gjerësisht, në të cilën ne e konsiderojmë veten të lidhur thellësisht.

 

Përgjegjësia

Ne i përmbahemi standardeve më të larta për shëndetin dhe sigurinë në punë dhe promovojmë praktika etike të biznesit duke përcaktuar përgjegjësinë dhe llogaridhënien në të gjithë organizatën tonë.

 

Besueshmëria

Ne jemi një partner i besueshëm afatgjatë për klientët dhe partnerët tanë të biznesit duke ofruar produkte dhe shërbime të shkëlqyera, si dhe mbështetje të vazhdueshme të nivelit më të lartë.

 

Mendjehapur

Ne përqafojmë zhvillimet shoqërore dhe avancimet teknologjike si mjete për të mundësuar mjedise harmonike dhe të orientuara drejt progresit, ku të gjithë individët mund të japin më të mirën e tyre.

Të qënit një investitor i suksesshëm që nxit efiçencën energjitike dhe një stil jetese komforte dhe të qëndrueshme duke nxitur dixhitalizimin në industrinë e ndërtimit dhe më gjerë.

Ne përkushtohemi ndaj inovacionit të vazhdueshëm dhe shoqërojmë klientët tanë në udhëtimin e tyre në terma afatgjata.

Ne promovojmë planifikimin, ekzekutimin dhe mbështetjen e integruar gjatë ciklit jetësor të të gjitha projekteve tona.

Ne jemi të përkushtuar ndaj produkteve dhe shërbimeve të qëndrueshme që çojnë drejt një cilësie më të mirë të jetës.

Elteknik është një Kompani Inxhinierike e krijuar në 1995 në Tiranë, Shqipëri. Që nga fillimet e saj kompania ka ofruar shërbime të cilësisë më të lartë në sektorin e Inxhinierisë Elektrike dhe ka treguar gjatë viteve se është një partner i besueshëm për klientët e saj në këtë fushë.

Për më shumë se 27 vite Elteknik ka ofruar shërbime inxhinierike në Projektimin, Zbatimin dhe Mirëmbajtjen e Sistemeve Elektrike, Sistemeve të Telekomunikacionit, Sistemeve të Sigurisë dhe Sistemeve të Automatizimit.

Ekipi inxhinierik i Elteknik ka marrë pjesë dhe ka realizuar zgjidhje profesionale, inteligjente dhe kreative për projekte me tipologji të ndryshme, duke përfshirë Qendra Tregtare dhe Ndërtesa Komerciale, Hotele dhe Resorte, Ndërtesa Zyrash, Ndërtesa Rezidenciale dhe Komplekse Vilash, Ndërtesa Qeveritare, Ndërtesa Industriale, Spitale, Ndërtesa Arsimore, Stadiume, etj.

LIGHTING INSTALLATIONS


At Elteknik we provide services for the design and implementation of Lighting Systems for all types of building and applications. With a long experience in this field, our engineering team can provide Lighting solutions for any type of project. Our solutions include:

 • Indoor Lighting solutions for buildings
 • Façade Lighting solutions for buildings
 • Outdoors and Landscape Lighting solutions for buildings
 • Street Lighting Systems and Lighting Solutions for Public Spaces
 • Infrastructure for electrical installations for outdoor lighting systems

This will close in 0 seconds

BMS and Smart Home Systems


Elteknik’s experienced engineering team can provide professional solutions for the design and implementation of automation systems such as BMS – Building Automation Systems or Smart Home Systems. These systems provide possibility for centralized control and management of all electrical and mechanical systems in a building, providing better energy efficiency, reduced building operation costs and improved comfort to building occupants at the same time. Our solutions include:
A) BMS – Building Management Systems for control and management of:

 • HVAC systems and all of its components
 • Electrical substations and switchboards
 • Pump stations
 • Power metering solutions
 • Lighting systems
 • Shading systems
 • Integrations with security systems
 • Software solution for centralized control of the systems from Building Operation Station
 • Scheduled and timed events
 • Automatic control with programmed logic scenarios based on building operations / management requirements

B) Smart Home Systems:

 • Indoor and outdoor lighting control
 • Motorized blinds, curtains and rollers control
 • Air Conditioning Systems control
 • Audio system control
 • Power supply to home appliances
 • Integrations with security systems
 • Smart panels integration and pushbutton integration
 • Application for remote control of the system
 • Scheduled events, pre-programmed scenes to be activated based on predefined inputs, logics etc.

This will close in 0 seconds