QTU – QENDRA TREGTARE UNIVERS – PROJEKTIMI DHE ZBATIMI I SISTEMEVE ELEKTRIKE

Viti: 2018, 2003-2006

Klient: Balfin Group

Elteknik ka realizuar projektimin dhe implementimin e sistemeve elektrike për Zgjerimin dhe Rikonstruksionin e QTU – Qendra Tregtare Univers në Tiranë, Shqipëri në 2018 dhe implementimin e sistemeve elektrike për ndërtimin e qëndrës në vitet 2003-2006. QTU është e para qëndër tregtare e madhe e ndërtuar në Shqipëri me hapësira komerciale, ambjente shërbimesh, parkime, etj.

Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë

Projektimin:

 • Panelet Kryesore te Furnizimit me Energji Elektrike dhe Panelet e Shpendarjes
 • Kanalinat dhe infrastrukturen per instalimet elektrike
 • Instalimet e Fuqise
 • Rrjeti Data IT dhe Telefoni
 • Sistemin e Mbrojtjes Atmosferike
 • Sistemin e Ndricimit te Emergjences
 • Sistemin e Detektimit te Zjarrit
 • Sistemin e Evakuimit me Ze dhe Njoftimeve Publike
 • Sistemin e Monitorimit me Kamera
 • Sistemin BMS

Zbatimin e:

 • Sistemin BMS