MET BUILDING – PROJEKTIMI I SISTEMEVE ELEKTRIKE

Viti: 2020-2021

Klient: MET Investment

Elteknik ka realizuar projektimin e sistemeve elektrike për ndërtesën polifunksionale MET Building në Tiranë. MET Building është një ndërtesë me 12 kate dhe 4 kate nëntokë, me rreth 20,000 m2 siperfaqe te destinuara për ambjente komerciale, ambjente zyrash, ambjente rezidenciale, etj.
Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë
Projektimin:

 • Kabinave Elektrike, Transformatorëve dhe Çelave të TM
 • Gjeneratorët dhe UPS
 • Panelet Kryesore të Furnizimit me Energji Elektrike dhe Panelet e Shpërndarjes
 • Kanalinat dhe infrastrukturën për instalimet elektrike
 • Instalimet e Fuqisë
 • Sistemin e Ndriçimit
 • Rrjeti Data
 • Sistemet TV-SAT
 • Sistemin e Mbrojtjes Atmosferike
 • Sistemin e Ndriçimit të Emergjencës
 • Sistemin e Detektimit të Zjarrit
 • Sistemin e Detektimit të CO për Parkimin
 • Sistemin e Evakuimit me Zë dhe Njoftimeve Publike
 • Sistemin e Kontrollit të Aksesit
 • Sistemin e Monitorimit me Kamera
 • Sistemin BMS
Read more

GARDEN BUILDING – PROJEKTIMI I SISTEMEVE ELEKTRIKE

Viti: 2018-2019

Klient: : Nova Contruction

Elteknik ka realizuar projektimin e sistemeve elektrike për ndërtesën polifunksionale Garden Building në Tiranë. Garden Building është një ndërtesë me 16 dhe 24 kate dhe 4 kate nëntokë, me rreth 60,000 m2 siperfaqe te destinuara për ambjente komerciale, ambjente rezidenciale, etj.
Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë

Projektimin:

 • Kabinave Elektrike, Transformatorëve dhe Çelave të TM
 • Gjeneratorët dhe UPS
 • Panelet Kryesore të Furnizimit me Energji Elektrike dhe Panelet e Shpërndarjes
 • Kanalinat dhe infrastrukturën për instalimet elektrike
 • Instalimet e Fuqisë
 • Sistemin e Ndriçimit
 • Rrjeti Data
 • Sistemet TV-SAT
 • Sistemin e Mbrojtjes Atmosferike
 • Sistemin e Ndriçimit të Emergjencës
 • Sistemin e Detektimit të Zjarrit
 • Sistemin e Detektimit të CO për Parkimin
 • Sistemin e Evakuimit me Zë dhe Njoftimeve Publike
 • Sistemin e Kontrollit të Aksesit
 • Sistemin e Monitorimit me Kamera
Read more

EUROCOL BUILDING – IMPLEMENTIMI I SISTEMIT TË DETEKTIMIT TË ZJARRIT

Viti: 2017

Klient: Eurocol

Elteknik ka realizuar implementimin e Sistemit të Detektimit të Zjarrit për ndërtesën e kompanisë Eurocol në Tiranë në vitin 2017. Sistemi është rinovuar dhe i rishikuar për të siguruar sipas normave bashkëkohore detektimin e zjarrit për të gjithë ambjentet duke pëfshirë ambjentet e zyrave, ambjente komerciale, ambjente shërbimi, etj.
Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë
Implementimin e:

 • Sistemit të Detektimit të Zjarrit
Read more

GREEN COAST RESORT PALASË – PROJEKTIMI DHE IMPLEMENTIMI I SISTEMEVE ELEKTRIKE

Viti: 2017-2019

Klient: Mane TCI

Elteknik ka realizuar projektimin dhe implementimin e sistemeve elektrike për kompleksin e vilave Green Coast Resort në Palasë. Kompleksi përfshin mbi 200 vila private dhe një zonë rreth 200,000 m2 sipërfaqe totale në plazhin e Palasës në Rivierën Shqiptare. Projekti përfshin dhe shëtitoren me gjithë facilitetet ndihmëse të saj.
Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë
Projektimin dhe Implementimin:

 • Kabinave Elektrike, Transformatorëve dhe Çelave të TM
 • Panelet Kryesore të Furnizimit me Energji Elektrike dhe Panelet e Shpërndarjes
 • Infrastrukturën për instalimet elektrike
 • Instalimet e Fuqisë
 • Sistemin e Ndriçimit
 • Rrjeti Data IT dhe Telefoni
 • Sistemin e Mbrojtjes Atmosferike
 • Sistemet e Sigurisë
Read more

ROLLING HILLS LUXURY RESIDENCES – PROJEKTIMI I SISTEMEVE ELEKTRIKE

Viti: 2012-2013

Klient: Mane TCI

Elteknik ka realizuar projektimin e sistemeve elektrike për kompleksin e vilave Rolling Hills Luxury Residences në Tiranë. Kompleksi përfshin mbi 120 vila private, një Club House, ambjente sportive dhe rekreacionale, etj.
Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë
Projektimin e:

 • Kabinave Elektrike, Transformatorëve dhe Çelave të TM
 • Panelet Kryesore të Furnizimit me Energji Elektrike dhe Panelet e Shpërndarjes
 • Infrastrukturën për instalimet elektrike
 • Instalimet e Fuqisë
 • Sistemin e Ndriçimit
 • Rrjeti Data IT dhe Telefoni
 • Sistemin e Mbrojtjes Atmosferike
 • Sistemet e Sigurisë
Read more

VILA REZIDENCIALE LUKSOZE – PROJEKTIMI DHE IMPLEMENTIMI I SISTEMEVE ELEKTRIKE

Viti: 2010-2022

Klient: Investitorë private të ndryshëm

Elteknik ka realizuar projektimin dhe implementimin e sistemeve elektrike për projekte vilash dhe rezidencash private luksoze përgjatë viteve. Këto projekte kanë përfshirë instalimet për sistemet elektrike, sistemet e sigurisë, sistemet e automatizimit dhe sistemet e telekomunikacionit.
Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë
Projektimin dhe Implementimin:

 • Panelet Kryesore të Furnizimit me Energji Elektrike dhe Panelet e Shpërndarjes
 • Infrastrukturën për instalimet elektrike
 • Instalimet e Fuqisë
 • Sistemin e Ndriçimit
 • Rrjeti Data IT dhe Telefoni
 • Sistemet TV-SAT
 • Sistemin e Mbrojtjes Atmosferike
 • Sistemet e si Alarm Vjedhje, Alarm Zjarri
 • Sisteme Audio
 • Sisteme Home Automation
Read more