VILA REZIDENCIALE LUKSOZE – PROJEKTIMI DHE IMPLEMENTIMI I SISTEMEVE ELEKTRIKE

Viti: 2010-2022

Klient: Investitorë private të ndryshëm

Elteknik ka realizuar projektimin dhe implementimin e sistemeve elektrike për projekte vilash dhe rezidencash private luksoze përgjatë viteve. Këto projekte kanë përfshirë instalimet për sistemet elektrike, sistemet e sigurisë, sistemet e automatizimit dhe sistemet e telekomunikacionit.
Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë
Projektimin dhe Implementimin:

  • Panelet Kryesore të Furnizimit me Energji Elektrike dhe Panelet e Shpërndarjes
  • Infrastrukturën për instalimet elektrike
  • Instalimet e Fuqisë
  • Sistemin e Ndriçimit
  • Rrjeti Data IT dhe Telefoni
  • Sistemet TV-SAT
  • Sistemin e Mbrojtjes Atmosferike
  • Sistemet e si Alarm Vjedhje, Alarm Zjarri
  • Sisteme Audio
  • Sisteme Home Automation