ROLLING HILLS LUXURY RESIDENCES – PROJEKTIMI I SISTEMEVE ELEKTRIKE

Viti: 2012-2013

Klient: Mane TCI

Elteknik ka realizuar projektimin e sistemeve elektrike për kompleksin e vilave Rolling Hills Luxury Residences në Tiranë. Kompleksi përfshin mbi 120 vila private, një Club House, ambjente sportive dhe rekreacionale, etj.
Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë
Projektimin e:

  • Kabinave Elektrike, Transformatorëve dhe Çelave të TM
  • Panelet Kryesore të Furnizimit me Energji Elektrike dhe Panelet e Shpërndarjes
  • Infrastrukturën për instalimet elektrike
  • Instalimet e Fuqisë
  • Sistemin e Ndriçimit
  • Rrjeti Data IT dhe Telefoni
  • Sistemin e Mbrojtjes Atmosferike
  • Sistemet e Sigurisë