HOTEL MARRIOTT TIRANA – IMPLEMENTIMI I SISTEMIT TË DETEKTIMIT TË ZJARRIT

Viti: 2022

Klient: Albstar

Elteknik ka realizuar implementimin e Sistemit të Detektimit të Zjarrit për Hotel Marriott në Tiranë. Hotel Marriott është pjesë e kompleksit të stadiumit Air Albania dhe Arena Center. Sistemi i detektimit të zjarrit siguron mbrojtjen sipas normave bashkëkohore të detektimit të zjarrit për të gjithë ambjentet e hotelit.
Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë
Implementimin e:

 • Sistemit të Detektimit të Zjarrit me detektorë pikësorë për dhomat dhe ambjentet e tjera të shërbimit
 • Sistemit të Detektimit të Zjarrit me detektorë tymi me Aspirim për shaftet teknike, ashensorët, etj.
 • Sistemit të Detektimit të Zjarrit me detektorë temperature linear për ambjentet e parkimit nëntokësor.
Read more

PRADO LUXURY HOTEL – ZBATIMI DHE PROJEKTIMI I SISTEMEVE ELEKTRIKE

Viti: 2021-2022

Klient: PRADO LUXURY HOTEL

Elteknik ka realizuar projektimin dhe zbatimin e sistemeve elektrike për Prado Luxury Hotel në Livadh, Himarë.

Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë

Projektimin dhe Zbatimin e:

 • Kabinave Elektrike, Transformatoreve dhe Celave te TM
 • Gjeneratoret dhe UPS
 • Panelet Kryesore te Furnizimit me Energji Elektrike dhe Panelet e Shpendarjes
 • Kanalinat dhe infrastrukturen per instalimet elektrike
 • Instalimet e Fuqise
 • Sistemin e Ndricimit
 • Rrjeti Data
 • Sistemin e Mbrojtjes Atmosferike
 • Sistemin e Ndricimit te Emergjences
 • Sistemin e Detektimit te Zjarrit
 • Sistemin Audio dhe te Evakuimit me Ze
 • Sistemin e Monitorimit me Kamera
 • Sistemin BMS
 • Sistemin Hotel Room Management System
Read more

HOTEL ROGNER – PROJEKTIMI DHE ZBATIMI I SISTEMEVE ELEKTRIKE

Viti: 2015-2016

Klient: Hotel Rogner

Elteknik ka realizuar projektimin dhe zbatimin e sistemeve elektrike për zgjerimin e Hotel Rogner dhe Qëndrën e Re të Konferencave dhe Eventeve në Tiranë, Shqipëri.

Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë

Projektimin dhe Zbatimin:

 • Panelet Kryesore te Furnizimit me Energji Elektrike dhe Panelet e Shpendarjes
 • Kanalinat dhe infrastrukturen per instalimet elektrike
 • Instalimet e Fuqise
 • Sistemin e Ndricimit
 • Rrjeti Data IT dhe Telefoni
 • Sistemin e Mbrojtjes Atmosferike
 • Sistemin e Ndricimit te Emergjences
 • Sistemin e Detektimit te Zjarrit
 • Sistemin e Evakuimit me Ze dhe Njoftimeve Publike
 • Sistemin e Kontrollit te Aksesit
 • Sistemin e Monitorimit me Kamera
 • Sistemet e Menaxhimit Audio & Video dhe Ndricimit për Sallat e Konferencave
Read more

PARKU TE RRUGA ELBASANIT DHE PARKIMI NËNTOKËSOR – PROJEKTIMI I SISTEMEVE ELEKTRIKE

Viti: 2017

Klient: Dea Studio

Në vitin 2017 Elteknik ka realizuar projektimin e sistemeve elektrike për projektin e Rikonstruksionit të Parkut te Rruga e Elbasanit dhe Parkimit Nëntokësor në Tiranë. Projekti përfshin projektimin për të gjithë infrastrukturën elektrike të nevojshme, ndriçimin e parkut dhe hapësirave publike, si dhe të gjithë sistemeve elektrike të nevojshme për parkimin nëntokësor.
Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë
Projektimin:

 • Kabinave Elektrike, Transformatorëve dhe Çelave të TM
 • Gjeneratorët dhe UPS
 • Panelet Kryesore të Furnizimit me Energji Elektrike dhe Panelet e Shpërndarjes
 • Kanalinat dhe infrastrukturën për instalimet elektrike
 • Instalimet e Fuqisë
 • Sistemin e Ndriçimit të Ambjenteve Publike për sheshin, ambjentet e gjelbëruara dhe fasadat
 • Sistemin e Ndriçimit të Parkimit nëntokësor
 • Rrjeti Data
 • Sistemin e Ndriçimit të Emergjencës
 • Sistemin e Detektimit të Zjarrit
 • Sistemin e Detektimit të CO për Parkimin
 • Sistemin e Evakuimit me Zë dhe Njoftimeve Publike
 • Sistemin e Kontrollit të Aksesit
 • Sistemin e Monitorimit me Kamera
 • Sistemin e Menaxhimit të Parkimit
Read more

AIR ALBANIA STADIUM – IMPLEMENTIMI I PUNIMEVE PËR NËNSTACIONIN ELEKTRIK

Viti: Albstar

Klient: Albstar

Elteknik ka realizuar implementimin e punimeve për nënstacionin elektrik në Stadiumin Air Albania në Tiranë në 2019. Stadiumi i ri në Tiranë është ndërtuar për të shërbyer si një Arenë Kombëtare për Federatën Shqiptare të futbollit dhe është një stadium modern sipas standardeve të UEFA që përfshin përveç ambjenteve sportive edhe ambjente shërbimi, ambjente komerciale, zyra, hotel, parkim nëntokësor etj.
Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë

Implementimin e:

 • Punimeve për Nënstacionin Elektrik të stadiumit
Read more

HOTEL MELIA – SAN PIETRO RESORT – PROJEKTIMI I SISTEMEVE ELEKTRIKE

Viti: 2019-2020

Klient: Concord Investment

Elteknik ka realizuar projektimin e sistemeve elektrike për Hotel Melia në San Pietro Resort në Gjirin e Lalzit, Shqipëri. Hotel Melia është një hotel me 5 yje në Gjirin e Lalzit me kapacitet total prej 478 dhomash i linjës ndërkombëtare të hoteleve Melia. Projekti përfshin dhe hapësira të tjera shërbimi ku përfshihen salla konferencash, restorante, bare, qëndër SPA, pishina të brendshme dhe të jashtme, etj.

Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë

Projektimin:

 • Kabinave Elektrike, Transformatoreve dhe Celave te TM
 • Gjeneratoret dhe UPS
 • Panelet Kryesore te Furnizimit me Energji Elektrike dhe Panelet e Shpendarjes
 • Kanalinat dhe infrastrukturen per instalimet elektrike
 • Instalimet e Fuqise
 • Sistemin e Ndricimit
 • Rrjeti Data
 • Sistemet TV-SAT
 • Sistemin e Mbrojtjes Atmosferike
 • Sistemin e Ndricimit te Emergjences
 • Sistemin e Detektimit te Zjarrit
 • Sistemin e Detektimit te CO për Parkimin
 • Sistemin e Evakuimit me Ze dhe Njoftimeve Publike
 • Sistemin e Kontrollit te Aksesit
 • Sistemin e Monitorimit me Kamera
 • Sistemin BMS
 • Sistemin e Menaxhimit të Dhomave të Hotelit
Read more