DOWNTOWN ONE TOWER – PROJEKTIMI I SISTEMEVE ELEKTRIKE

Viti: 2020-2021

Klient: Kastrati Construction

Elteknik ka realizuar projektimin e sistemeve elektrike për ndërtesën polifunksionale me 40 kate Donwtown One në Tiranë, Shqipëri.

Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë

Projektimin:

 • Kabinave Elektrike, Transformatoreve dhe Celave te TM
 • Gjeneratoret dhe UPS
 • Panelet Kryesore te Furnizimit me Energji Elektrike dhe Panelet e Shpendarjes
 • Kanalinat dhe infrastrukturen per instalimet elektrike
 • Instalimet e Fuqise
 • Sistemin e Ndricimit
 • Rrjeti Data
 • Sistemet TV-SAT
 • Sistemin e Mbrojtjes Atmosferike
 • Sistemin e Ndricimit te Emergjences
 • Sistemin e Detektimit te Zjarrit
 • Sistemin e Detektimit te CO për Parkimin
 • Sistemin e Evakuimit me Ze dhe Njoftimeve Publike
 • Sistemin e Kontrollit te Aksesit
 • Sistemin e Monitorimit me Kamera
 • Sistemin BMS
Read more

QTU – QENDRA TREGTARE UNIVERS – PROJEKTIMI DHE ZBATIMI I SISTEMEVE ELEKTRIKE

Viti: 2018, 2003-2006

Klient: Balfin Group

Elteknik ka realizuar projektimin dhe implementimin e sistemeve elektrike për Zgjerimin dhe Rikonstruksionin e QTU – Qendra Tregtare Univers në Tiranë, Shqipëri në 2018 dhe implementimin e sistemeve elektrike për ndërtimin e qëndrës në vitet 2003-2006. QTU është e para qëndër tregtare e madhe e ndërtuar në Shqipëri me hapësira komerciale, ambjente shërbimesh, parkime, etj.

Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë

Projektimin:

 • Panelet Kryesore te Furnizimit me Energji Elektrike dhe Panelet e Shpendarjes
 • Kanalinat dhe infrastrukturen per instalimet elektrike
 • Instalimet e Fuqise
 • Rrjeti Data IT dhe Telefoni
 • Sistemin e Mbrojtjes Atmosferike
 • Sistemin e Ndricimit te Emergjences
 • Sistemin e Detektimit te Zjarrit
 • Sistemin e Evakuimit me Ze dhe Njoftimeve Publike
 • Sistemin e Monitorimit me Kamera
 • Sistemin BMS

Zbatimin e:

 • Sistemin BMS
Read more

TEG TIRANA EAST GATE – ZBATIMI I SISTEMEVE ELEKTRIKE

Viti: 2010-2011

Klient: Mane TCI

Elteknik ka realizuar implementimin e sistemeve elektrike për Tirana East Gate në Tiranë, Shqipëri. TEG është qendra tregtare më e madhe në vend me mbi 90.000 m2 hapësira komerciale, ambjente shërbimesh, hapësira rekreacionale, parkime nëntokësore, etj.

Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë

Zbatimin e:

 • Kabinave Elektrike, Transformatoreve dhe Celave te TM
 • Gjeneratoret dhe UPS
 • Panelet Kryesore te Furnizimit me Energji Elektrike dhe Panelet e Shpendarjes
 • Kanalinat dhe infrastrukturen per instalimet elektrike
 • Instalimet e Fuqise
 • Sistemin e Ndricimit
 • Rrjeti Data
 • Sistemin e Mbrojtjes Atmosferike
 • Sistemin e Ndricimit te Emergjences
 • Sistemin e Detektimit te Zjarrit
 • Sistemin Audio dhe te Evakuimit me Ze
 • Sistemin e Monitorimit me Kamera
 • Sistemin BMS
Read more

CINEPLEXX CINEMAS QTU TIRANË DHE PRIZREN – ZBATIMI I SISTEMEVE ELEKTRIKE

Viti: 2018-2019

Klient: LSG Group

Elteknik ka realizuar zbatimin e punimeve per sistemet elektrike për Cineplexx Cinemas në QTU, Tiranë, Shqipëri dhe për Cineplexx Cinemas në Prizren, Kosovë. Cineplexx janë rrjeti më i madh i kinemave në rajon dhe Elteknik ka bashkëpunuar për realizimin e punimeve elektrike të kinemave Cineplexx në Shqipëri dhe Kosovë.

Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë

Zbatimin e:

 • Panelet Kryesore te Furnizimit me Energji Elektrike dhe Panelet e Shpendarjes
 • Kanalinat dhe infrastrukturen per instalimet elektrike
 • Instalimet e Fuqise
 • Rrjeti Data
 • Sistemin e Ndricimit te Emergjences
 • Sistemin e Detektimit te Zjarrit
 • Sistemin Audio
 • Sistemin e Monitorimit me Kamera
 • Sistemin e Kontrollit të Aksesit
Read more

PRAKTIKER ALBANIA – IMPLEMENTIMI I SISTEMEVE ELEKTRIKE

Viti: 2009

Klient: Praktiker Albania

Elteknik ka realizuar implementimin e sistemeve elektrike për qëndrën tregtare Praktiker Albania në Tiranë në vitin 2009. Si pjese e projektit përfshihen ambjente tregtare, ambjente shërbimi, zyra, etj..
Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë
Implementimin e:

 • Kabinave Elektrike, Transformatorëve dhe Çelave të TM
 • Gjeneratorët dhe UPS
 • Panelet Kryesore të Furnizimit me Energji Elektrike dhe Panelet e Shpërndarjes
 • Kanalinat dhe infrastrukturën për instalimet elektrike
 • Instalimet e Fuqisë
 • Sistemin e Ndriçimit
 • Rrjeti Data
 • Sistemin e Mbrojtjes Atmosferike
 • Sistemin e Ndriçimit të Emergjencës
 • Sistemin e Detektimit të Zjarrit
 • Sistemin Audio dhe te Evakuimit me Zë
 • Sistemin e Monitorimit me Kamera
 • Sistemin e Kontrollit të Aksesit
Read more