SHESHI SKËNDERBEJ DHE PARKIMI NËNTOKËSOR – PROJEKTIMI I SISTEMEVE ELEKTRIKE

Viti: 2016

Klient: 51N4E

Në vitin 2016 Elteknik ka realizuar projektimin e sistemeve elektrike për projektin e Rikonstruksionit të Sheshit Skënderbej dhe Parkimit Nëntokësor në sheshin qëndror të qytetit të Tiranës. Projekti përfshin projektimin për të gjithë infrastrukturën elektrike të nevojshme, ndriçimin e sheshit, hapësirave publike dhe fasadave të ndërtesave kryesore në bashkëpunim me studion arkitekturore ndërkombëtare 51N4E, dhe të gjithë sistemeve elektrike të nevojshme për parkimin nëntokësor të ndërtuar nën shesh.
Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë
Projektimin:

 • Kabinave Elektrike, Transformatorëve dhe Çelave të TM
 • Gjeneratorët dhe UPS
 • Panelet Kryesore të Furnizimit me Energji Elektrike dhe Panelet e Shpërndarjes
 • Kanalinat dhe infrastrukturën për instalimet elektrike
 • Instalimet e Fuqisë
 • Sistemin e Ndriçimit të Ambjenteve Publike për sheshin, ambjentet e gjelbëruara dhe fasadat
 • Sistemin e Ndriçimit të Parkimit nëntokësor
 • Rrjeti Data
 • Sistemin e Ndriçimit të Emergjencës
 • Sistemin e Detektimit të Zjarrit
 • Sistemin e Detektimit të CO për Parkimin
 • Sistemin e Evakuimit me Zë dhe Njoftimeve Publike
 • Sistemin e Kontrollit të Aksesit
 • Sistemin e Monitorimit me Kamera
 • Sistemin e Menaxhimit të Parkimit