HOTEL MARRIOTT TIRANA – IMPLEMENTIMI I SISTEMIT TË DETEKTIMIT TË ZJARRIT

Viti: 2022

Klient: Albstar

Elteknik ka realizuar implementimin e Sistemit të Detektimit të Zjarrit për Hotel Marriott në Tiranë. Hotel Marriott është pjesë e kompleksit të stadiumit Air Albania dhe Arena Center. Sistemi i detektimit të zjarrit siguron mbrojtjen sipas normave bashkëkohore të detektimit të zjarrit për të gjithë ambjentet e hotelit.
Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë
Implementimin e:

 • Sistemit të Detektimit të Zjarrit me detektorë pikësorë për dhomat dhe ambjentet e tjera të shërbimit
 • Sistemit të Detektimit të Zjarrit me detektorë tymi me Aspirim për shaftet teknike, ashensorët, etj.
 • Sistemit të Detektimit të Zjarrit me detektorë temperature linear për ambjentet e parkimit nëntokësor.
Read more

PRADO LUXURY HOTEL – ZBATIMI DHE PROJEKTIMI I SISTEMEVE ELEKTRIKE

Viti: 2021-2022

Klient: PRADO LUXURY HOTEL

Elteknik ka realizuar projektimin dhe zbatimin e sistemeve elektrike për Prado Luxury Hotel në Livadh, Himarë.

Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë

Projektimin dhe Zbatimin e:

 • Kabinave Elektrike, Transformatoreve dhe Celave te TM
 • Gjeneratoret dhe UPS
 • Panelet Kryesore te Furnizimit me Energji Elektrike dhe Panelet e Shpendarjes
 • Kanalinat dhe infrastrukturen per instalimet elektrike
 • Instalimet e Fuqise
 • Sistemin e Ndricimit
 • Rrjeti Data
 • Sistemin e Mbrojtjes Atmosferike
 • Sistemin e Ndricimit te Emergjences
 • Sistemin e Detektimit te Zjarrit
 • Sistemin Audio dhe te Evakuimit me Ze
 • Sistemin e Monitorimit me Kamera
 • Sistemin BMS
 • Sistemin Hotel Room Management System
Read more

HOTEL ROGNER – PROJEKTIMI DHE ZBATIMI I SISTEMEVE ELEKTRIKE

Viti: 2015-2016

Klient: Hotel Rogner

Elteknik ka realizuar projektimin dhe zbatimin e sistemeve elektrike për zgjerimin e Hotel Rogner dhe Qëndrën e Re të Konferencave dhe Eventeve në Tiranë, Shqipëri.

Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë

Projektimin dhe Zbatimin:

 • Panelet Kryesore te Furnizimit me Energji Elektrike dhe Panelet e Shpendarjes
 • Kanalinat dhe infrastrukturen per instalimet elektrike
 • Instalimet e Fuqise
 • Sistemin e Ndricimit
 • Rrjeti Data IT dhe Telefoni
 • Sistemin e Mbrojtjes Atmosferike
 • Sistemin e Ndricimit te Emergjences
 • Sistemin e Detektimit te Zjarrit
 • Sistemin e Evakuimit me Ze dhe Njoftimeve Publike
 • Sistemin e Kontrollit te Aksesit
 • Sistemin e Monitorimit me Kamera
 • Sistemet e Menaxhimit Audio & Video dhe Ndricimit për Sallat e Konferencave
Read more

HOTEL MELIA – SAN PIETRO RESORT – PROJEKTIMI I SISTEMEVE ELEKTRIKE

Viti: 2019-2020

Klient: Concord Investment

Elteknik ka realizuar projektimin e sistemeve elektrike për Hotel Melia në San Pietro Resort në Gjirin e Lalzit, Shqipëri. Hotel Melia është një hotel me 5 yje në Gjirin e Lalzit me kapacitet total prej 478 dhomash i linjës ndërkombëtare të hoteleve Melia. Projekti përfshin dhe hapësira të tjera shërbimi ku përfshihen salla konferencash, restorante, bare, qëndër SPA, pishina të brendshme dhe të jashtme, etj.

Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë

Projektimin:

 • Kabinave Elektrike, Transformatoreve dhe Celave te TM
 • Gjeneratoret dhe UPS
 • Panelet Kryesore te Furnizimit me Energji Elektrike dhe Panelet e Shpendarjes
 • Kanalinat dhe infrastrukturen per instalimet elektrike
 • Instalimet e Fuqise
 • Sistemin e Ndricimit
 • Rrjeti Data
 • Sistemet TV-SAT
 • Sistemin e Mbrojtjes Atmosferike
 • Sistemin e Ndricimit te Emergjences
 • Sistemin e Detektimit te Zjarrit
 • Sistemin e Detektimit te CO për Parkimin
 • Sistemin e Evakuimit me Ze dhe Njoftimeve Publike
 • Sistemin e Kontrollit te Aksesit
 • Sistemin e Monitorimit me Kamera
 • Sistemin BMS
 • Sistemin e Menaxhimit të Dhomave të Hotelit
Read more