AEROPORTI I KUKËSIT – PROJEKTIMI DHE ZBATIMI I SISTEMEVE ELEKTRIKE

Viti: 2020-2021

Klient: Kukës Airport / Kastrati Group

Elteknik ka realizuar projektimin e sistemeve elektrike per Ndertesen e Terminalit dhe Pisten e Aeroportit Nderkombetar te Kukesit ne Shqiperi. Sherbimet e ofruara nga Elteknik per kete projekt perfshijne Projektimin e:

 • Kabinave Elektrike, Transformatoreve dhe Celave te TM
 • Gjeneratoret dhe UPS
 • Panelet Kryesore te Furnizimit me Energji Elektrike dhe Panelet e Shpendarjes
 • Kanalinat dhe infrastrukturen per instalimet elektrike
 • Instalimet e Fuqise
 • Sistemin e Ndricimit
 • Rrjetet Data
 • Sistemin e mbrojtjes atmosferike
 • Sistemin e Ndricimit te Emergjences
 • Sistemin e Detektimit te Zjarrit
 • Sistemin e Evakuimit me Ze dhe Njoftimeve Publike
 • Sistemin e Kontrollit te Aksesit
 • Sistemin e Monitorimit me Kamera
 • Sistemin BMS

Zbatimin e:

 • Kabinave Elektrike, Transformatoreve dhe Celave te TM
 • Gjeneratoret dhe UPS
 • Panelet Kryesore te Furnizimit me Energji Elektrike dhe Panelet e Shpendarjes
 • Kanalinat dhe infrastrukturen per instalimet elektrike
 • Sistemin e Ndricimit te Emergjences
 • Sistemin e Evakuimit me Ze dhe Njoftimeve Publike
 • Sistemin e Kontrollit te Aksesit
Read more

TERMINALI I TRAGETEVE NË PORTIN E DURRËSIT – IMPLEMENTIMI I SISTEMEVE ELEKTRIKE

Viti: 2012

Klient: Autoriteti Portual Durrës

Elteknik ka realizuar implementimin e sistemeve elektrike për Terminalin e ri të Trageteve në Portin e Durrësit në vitin 2012. Terminali i ri i trageteve u ndërtua për të ofruar një shërbim cilësor për udhëtarët që përdorin këtë port. Projekti përfshin të gjithë ambjentet e shërbimit publike të terminalit, zyrat për stafin, ambjente ndihmëse dhe ambjentet teknike.
Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë
Implementimin e:

 • Kabinave Elektrike, Transformatorëve dhe Çelave të TM
 • Gjeneratorët dhe UPS
 • Panelet Kryesore të Furnizimit me Energji Elektrike dhe Panelet e Shpërndarjes
 • Kanalinat dhe infrastrukturën për instalimet elektrike
 • Instalimet e Fuqisë
 • Sistemin e Ndriçimit
 • Rrjeti Data
 • Sistemin e Mbrojtjes Atmosferike
 • Sistemin e Ndriçimit të Emergjencës
 • Sistemin e Detektimit të Zjarrit
 • Sistemin Audio dhe te Evakuimit me Zë
 • Sistemin e Monitorimit me Kamera
 • Sistemin e Kontrollit të Aksesit
 • Sistemin BMS
Read more

TIRANA INTERNATIONAL AIRPORT – IMPLEMENTIMI I SISTEMEVE ELEKTRIKE

Viti: 2007

Klient: TIA

Elteknik ka realizuar implementimin e sistemeve elektrike për Aeroportin Ndërkombëtar Nënë Tereza në Tiranë në vitin 2007. Ndërtesa përfshin ambjentet publike të shërbimit në terminalin e ri të aeroportit, ambjente zyrash, ambjentet teknike, etj.
Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë
Implementimin e:

 • Kabinave Elektrike, Transformatorëve dhe Çelave të TM
 • Gjeneratorët dhe UPS
 • Panelet Kryesore të Furnizimit me Energji Elektrike dhe Panelet e Shpërndarjes
 • Kanalinat dhe infrastrukturën për instalimet elektrike
 • Instalimet e Fuqisë
 • Sistemin e Ndriçimit
 • Rrjeti Data
 • Sistemin e Mbrojtjes Atmosferike
 • Sistemin e Ndriçimit të Emergjencës
 • Sistemin e Detektimit të Zjarrit
 • Sistemin Audio dhe te Evakuimit me Zë
 • Sistemin e Monitorimit me Kamera
 • Sistemin e Kontrollit të Aksesit
Read more