Viti: 2015-2016

Klient: Trema Engineering

Elteknik ka realizuar implementimin e Sistemit të Detektimit të Zjarrit për projektin e rikonstruksionit të Stadiumit Loro Borici në Shkodër. Rikonstruksionin përfshin të gjithë ambjentet e shërbimit të stadiumit, zgjerimin e ambjenteve komerciale, ambjentet sportive, zyra, ambjente teknike etj. Sistemi i instaluar siguron detektimin e zjarrit sipas normave bashkëkohore për objektet të tilla si dhe përfshin vizualizimin me grafika të sistemit për të realizuar kontrollin qëndror të të gjithë sistemit nga dhoma e Sigurisë
Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë
Implementimin e:

  • Sistemit të Detektimit të Zjarrit
  • Vizualizimi me grafika i sistemit të detektimit të zjarrit