AIR ALBANIA STADIUM – IMPLEMENTIMI I PUNIMEVE PËR NËNSTACIONIN ELEKTRIK

Viti: Albstar

Klient: Albstar

Elteknik ka realizuar implementimin e punimeve për nënstacionin elektrik në Stadiumin Air Albania në Tiranë në 2019. Stadiumi i ri në Tiranë është ndërtuar për të shërbyer si një Arenë Kombëtare për Federatën Shqiptare të futbollit dhe është një stadium modern sipas standardeve të UEFA që përfshin përveç ambjenteve sportive edhe ambjente shërbimi, ambjente komerciale, zyra, hotel, parkim nëntokësor etj.
Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë

Implementimin e:

  • Punimeve për Nënstacionin Elektrik të stadiumit
Read more

STADIUMI LORO BORICI – IMPLEMENTIMI I SISTEMIT TË DETEKTIMIT TË ZJARRIT

Viti: 2015-2016

Klient: Trema Engineering

Elteknik ka realizuar implementimin e Sistemit të Detektimit të Zjarrit për projektin e rikonstruksionit të Stadiumit Loro Borici në Shkodër. Rikonstruksionin përfshin të gjithë ambjentet e shërbimit të stadiumit, zgjerimin e ambjenteve komerciale, ambjentet sportive, zyra, ambjente teknike etj. Sistemi i instaluar siguron detektimin e zjarrit sipas normave bashkëkohore për objektet të tilla si dhe përfshin vizualizimin me grafika të sistemit për të realizuar kontrollin qëndror të të gjithë sistemit nga dhoma e Sigurisë
Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë
Implementimin e:

  • Sistemit të Detektimit të Zjarrit
  • Vizualizimi me grafika i sistemit të detektimit të zjarrit
Read more