GJYKATA E KRIMEVE TË RËNDA – IMPLEMENTIMI I SISTEMEVE ELEKTRIKE

Viti: 2008

Klient: Trema Engineering

Elteknik ka realizuar implementimin e sistemeve elektrike për ndërtesën e Gjykatës së Krimeve të Rënda në Tiranë në vitin 2008. Ndërtesa përfshin ambjentet e zyrave për stafin e gjykatës, sallat e seancave gjygjsore, ambjente shërbimi, etj.
Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë
Implementimin e:

 • Kabinave Elektrike, Transformatorëve dhe Çelave të TM
 • Gjeneratorët dhe UPS
 • Panelet Kryesore të Furnizimit me Energji Elektrike dhe Panelet e Shpërndarjes
 • Kanalinat dhe infrastrukturën për instalimet elektrike
 • Instalimet e Fuqisë
 • Sistemin e Ndriçimit
 • Rrjeti Data
 • Sistemin e Mbrojtjes Atmosferike
 • Sistemin e Ndriçimit të Emergjencës
 • Sistemin e Detektimit të Zjarrit
 • Sistemin Audio dhe te Evakuimit me Zë
 • Sistemin e Monitorimit me Kamera
 • Sistemin e Kontrollit të Aksesit
 • Sistemin BMS