GJERGJI BUSINESS CENTER – IMPLEMENTIMI I SISTEMEVE ELEKTRIKE

Viti: 1997-1998

Klient: Infosoft Group

Elteknik ka realizuar implementimin e sistemeve elektrike për ndërtesën Gjergji Business Center në Tiranë. Një nga godinat e para shumëkateshe në Tiranë me ambjente zyrash, ambjente komerciale dhe ambjente shërbimi.
Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë
Implementimin e:

  • Kabinave Elektrike, Transformatorëve dhe Çelave të TM
  • Gjeneratorët dhe UPS
  • Panelet Kryesore të Furnizimit me Energji Elektrike dhe Panelet e Shpërndarjes
  • Kanalinat dhe infrastrukturën për instalimet elektrike
  • Instalimet e Fuqisë
  • Sistemin e Ndriçimit
  • Rrjeti Data
  • Sistemin e Mbrojtjes Atmosferike