Zbatimi i Projekteve

Zbatimi i Projekteve

Eksperienca 15 vjeçare si lider në implementimin e shpërndarjes së energjisë, sistemeve të sigurisë dhe infrastrukurës së komunikacionit si dhe portofoli shumë i gjerë i projekteve ku kemi asistuar është siguria që u ofrojmë klientëve tanë. Stafi ynë inxhinierik punon në menyre efektive me klientët për të kuptuar nevojat e tyre teknologjike dhe për të dhënë zgjidhje efiçente.

Bazuar në filozofinë tonë ekipi ynë dinamik ofron një partner të besueshëm dhe specialistë të trajnuar për sisteme dhe instalime bashkëkohore. Ekspertiza jonë ofron një gamë shumë të gjerë shërbimesh si:

 • Nënstacione elektrike TL/TM (Tension i Lartë/Tension i Mesëm)
 • Kabina elektrike
 • Tokëzim dhe sisteme mbrojtëse
 • Infrastrukturë për shërbimet elektrike
 • Panele elektrike
 • Shpërndarje të energjisë elektrike
 • Infrastrukturë komunikimi data/telefoní
 • Sisteme ndriçimi
 • Sistem i mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike
 • Furnizim i sistemeve HVAC (Heating Ventilation & Air Conditioning)
 • Sisteme sinjalizim zjarri
 • Sisteme video monitorimi CCTV (Closed Circuit TeleVision)
 • Sisteme evakuimi me zë
 • Sisteme për hyrje të kontrolluar
 • Sisteme menaxhimi të ndërtesës - BMS (Building Management System)
 • Home Automation
 • Sisteme detektimi lagështie
 • Sisteme për mbrojtjen perimetrale
 • Sisteme televizive
 • Përputhje e projektit me rregullat dhe standartet
 • Vizatimet As-built
 • Testim dhe komisionim të sistemeve