Rreth Nesh

Rreth Nesh

Kompania Elteknik sh.p.k është një kompani shqiptare e themeluar në vitin 1995 që operon në fushën e inxhinierisë elektrike, elektronike dhe telekomunikacionit. Aktivitetet e kompanisë përfshijnë projektimin, implementimin si dhe menaxhimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve të veprave me karakter që varion nga qendrat tregtare te godinat e banimit, hotelet, ndërtesat industriale, aeroportet etj. Misioni ynë kryesor që nga krijimi ka qenë vënia në kontakt e ambientit shqiptar me teknologji dhe infrastrukturë të niveleve sa më të larta. Stafi ynë mjaft i përkushtuar përbën një aset mjaft të rëndësishëm për kompaninë. Zyrat tona qendrore ndodhen në Tiranë, siç shihet në mënyrë të detajuar në hartën e mëposhtme.

Kliko këtu për të parë hartën e zmadhuar