Mirëmbajtja

Mirëmbajtja

Ne ofrojmë kujdesin tonë për një gamë shumë të gjerë shërbimesh në mirëmbajtjen e sistemeve elektrike dhe të sigurisë për ndertesa civile, industriale, komerciale, spitale etj. Kujdesi i vazhdueshëm në testim dhe në mirëmbajtjen e shërbimeve elektrike rrit jetëgjatësinë, shmang ndërprerjet e shtrenjta dhe optimizon nivelin e performancës.

Ndërtesat moderne kërkojnë kujdes profesional, staf të trajnuar, të pakufizuar në kohë dhe të besueshëm. Mirëmbajtja e rregullt është shumë e rëndësishme në performancën e shërbimeve elektrike. Shpeshherë një kontroll i thjeshtë është gjithçka duhet për t'u paraprirë problemeve. Ne mund t’ju ndihmojmë me shërbimet e mirëmbajtjes dhe testime në:

 • Instalime elektrike
 • Sisteme ndriçimi
 • Kabina elektrike
 • Tokëzim dhe sistemet e mbrojtjes
 • Furnizim TM (Tension i Mesëm)
 • Furnizim në rast emergjence, gjenerator stand by & prime
 • Furnizim të pandërprerë me energji UPS (Uninterruptible Power Supply)
 • Mbrojtje nga shkarkimet atmosferike
 • Infrastrukturë për sistemet elektrike
 • Infrastrukturë e komunikimit data/telefoní
 • Sisteme sinjalizim zjarri
 • Sisteme video-monitorimi CCTV (Closed Circuit TeleVision)
 • Sisteme evakuimi me zë
 • Sisteme për hyrje të kontrolluar
 • Sisteme menaxhimi të ndertesës - BMS (Building Management System)
 • Home Automation
 • Sisteme detektimi lagështie
 • Sisteme për mbrojtjen perimetrale
 • Sisteme speciale
 • Sisteme televizive