Shërbime

Shërbime

Elteknik dallohet për dedikimin e veçantë ndaj klientëve. Kjo demonstrohet më së miri në shërbimet e ofruara të cilat janë gjithmonë të një cilësie mjaft të lartë. Shërbimet tona përfshijnë një gamë të gjerë fushash të inxhinierisë elektrike, elektronike dhe të telekomunikacionit. Më kryesoret renditen zgjidhjet në drejtim të:

  • Shpërndarje Energjie
  • Rrjetet e IT-së
  • Sistemet e Sigurisë
  • BMS & Smart Home
  • Sistemet e Rrjeteve TV
  • Zgjidhje për Ndriçimin
  • Energji të Rinovueshme

Për informacion më të zgjeruar mbi këto shërbime klikoni në menunë anësore.