Sistemet e Rrjeteve TV

Sistemet e Rrjeteve TV

Si kompani me shtrirje shumë të gjerë në fushën e shërbimeve elektrike ne ofrojmë zgjidhje funksionale që nga shpërndarja e sinjaleve TV deri tek sistemet TV komplekse. Ne ofrojmë zgjidhje për ambiente komerciale, hotele, rezidenca etj.

 

 

  • Sistem interaktiv TV per Hotele
  • Shpërndarje sinjali TV/SAT
  • Pay per View TV
  • Video On Demand
  • Audio On Demand