Rrjetet e IT-së

Rrjetet e IT-së

Elteknik është e specializuar në ndërtimin e infrastrukturës së Teknologjisë së Informacionit (IT) dhe jep zgjidhje për rrjete lokale për zyra, ambiente komerciale dhe data center-a. Oferta jonë përfshin planifikimin dhe menaxhimin e projektit, ndërtimin e rrjetit, mirëmbajtje dhe konsulencë të specializuar. Ne ofrojmë shërbime të plota në ndërtimin e rrjeteve pasive, testim profesional dhe mirëmbajtje.

  • Rrjete lokale me kabëll bakri
  • Rrjete me FO (Fibra Optike)
  • Kabllim të strukturuar
  • Sisteme telefonie PABX (Private Automatic Branch Exchange)
  • Sisteme telefonie VOIP (Voice over Internet Protocol)
  • Testim i rrjeteve me kabëll bakri dhe FO