Sistemet e Sigurisë

Sistemet e Sigurisë

Një nga fushat më me përparësi për Elteknik prej vitesh ngelen sistemet e sigurisë. Si lider në Shqipëri për shërbimet elektrike edhe ne këtë fushë ne ofrojmë nga sistemet e thjeshta deri tek sistemet plotësisht të integruara (fully integrated):

 

 

  • Detektim/sinjalizim zjarri konvecionalë dhe inteligjentë
  • Video monitorimi analog dhe IP CCTV
  • Evakujimi me zë (Voice evacuation)
  • Hyrje të kontrolluar (Access control)
  • Detektim/sinjalizim vjedhje (Intrusion system)
  • Detektim/sinjalizim lagështie
  • Mbrojtje perimetrale