Shpërndarje Energjie

Shpërndarje Energjie

Elteknik mundëson një gamë të plotë në shpërndarjen e energjisë elektrike. Ne ofrojmë shërbime kontraktuale serioze, të çertifikuara dhe të sigurta për ndërtesa komerciale, civile dhe industriale si më poshtë:

 

 

  • Stacione fuqie
  • Panele elektrike TU (Tension i Ulët)
  • Panele TM (Tension i Mesëm)
  • Gjeneratorë Stand-by & Prime
  • Impiante tokëzimi
  • Impiante të mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike
  • Infrastrukturë për shërbimet elektrike
  • Kabllim
  • UPS (Uninterruptible Power Supply)
  • Testim dhe komisionim