BMS & Smart Home Integration

BMS & Smart Home Integration

Automatizimi i ndërtesave moderne është një kërkesë në rritje e viteve te fundit. Çdo ndërtesë ka nevojë për më shumë lehtësira në kontroll. Rregullimi i ndriçimit, temperaturës dhe sistemeve të  energjisë e bëjnë biznesin tuaj më efiçent. Sistemet tona janë fleksibel dhe te hapura kështu që investimi juaj i reziston kohës duke lënë te hapur mundësinë për zgjerimin e sistemit kur jua lejon buxheti. Mund të filloni me një sistem bazë duke i shtuar karakteristika në mënyrë ekonomike.

  • Kontrolli i ndriçimit
  • Kontrolli i sistemeve HVAC
  • Kontrolli  i sistemeve të energjisë