Çertifikime

Zgjidhjet më të mira inxhinierike në Shqipëri

Çertifikime

Këto janë disa nga çertifikatat që posedon kompania Elteknik (kliko mbi foto për t'i zmadhuar): 

Çertifikata ISO 9001:2008 Liçensë nga ERT