Projekte

Projekte

Inst. i Presidencës
Investitor: Presidenca e Republikës së Shqipërisë
Kohëzgjatja e Ndërtimit: 2009
Sipërfaqja e Objektit: 6.000 metra katrorë
Punët e Kryera: Projekti Elektrik i Presidencës së Republikës së Shqipërisë: Fuqia në TU dhe TM, Furnizimi Alternativ me energji elektrike, Ndriçimi, Telekomunikacioni, Siguria elektronike)
Gjykata e Shkallës I
Investitor: Ministria e Drejtësisë e Republikës së Shqipërisë
Kohëzgjatja e Ndërtimit: 2008
Sipërfaqja e Objektit: 8.000 metra katrorë
Punët e Kryera: Fuqia në TU dhe TM, Furnizimi Alternativ me energji elektrike, Ndriçimi, Telekomunikacioni, Siguria elektronike dhe BMS