Projekte

Projekte

Diplomat Fashion ****
Investitor: Diplomat Fashion Hotel
Kohëzgjatja e Ndërtimit: 2005
Sipërfaqja e Objektit: 1.600 metra katrorë
Punët e Kryera: Furnizimi Alternativ me energji elektrike, Ndriçimi, Telekomunikacioni
Xheko Imperial ****
Investitor: Hotel "Xheko Imperial", Tiranë
Kohëzgjatja e Ndërtimit: 2003
Sipërfaqja e Objektit: 1.400 metra katrorë
Punët e Kryera: Panelet Elektrike, Furnizimi Alternativ me energji elektrike, Ndriçimi, Telekomunikacioni, Siguria elektronike
Hotel Rogner *****
Investitor: Robert Rogner
Kohëzgjatja e Ndërtimit: 1995
Sipërfaqja e Objektit: 8.000 metra katrorë
Punët e Kryera: Fuqia në TU dhe TM, Furnizimi Alternativ me energji elektrike, Ndriçimi, Telekomunikacioni, Siguria elektronike dhe BMS