Projekte

Projekte

Porti i Durrësit II
Investitor: Autoriteti Portual Durrës, Shqipëri
Kohëzgjatja e Ndërtimit: Dhjetor 2011 – Qershor 2012
Sipërfaqja e Objektit: 50.000 metra katrorë
Punët e Kryera: Fuqia në TU dhe TM, Furnizimi alternativ me energji elektrike, Ndriçimi, Telekomunikacioni, Siguria elektronike dhe BMS
Porti i Durrësit I
Investitor: Autoriteti Portual Durrës, Shqipëri
Kohëzgjatja e Ndërtimit: 2006-2007
Sipërfaqja e Objektit: 300.000 metra katrorë
Punët e Kryera: Fuqia në TU dhe TM, Furnizimi Alternativ me energji elektrike, Ndriçimi
Aeroporti i Tiranës
Investitor: Hochtief Group
Kohëzgjatja e Ndërtimit: 2006
Sipërfaqja e Objektit: 40.000 metra katrorë
Punët e Kryera: Fuqia në TM, Furnizimi Alternativ me energji elektrike, Ndriçimi