Projekte

Projekte

Ambasada Zvicerane
Investitor: Ambasada Zvicerane në Tiranë, Shqipëri
Kohëzgjatja e Ndërtimit: 1996
Sipërfaqja e Objektit: 2.000 metra katrorë
Punët e Kryera: Fuqia në TU, Furnizimi Alternativ me energji elektrike, Ndriçimi, Telekomunikacioni, Siguria elektronike
Ambasada Austriake
Investitor: Ambasada Austriake në Tiranë, Shqipëri
Kohëzgjatja e Ndërtimit: 1995
Sipërfaqja e Objektit: 2.000 metra katrorë
Punët e Kryera: Fuqia në TU, Furnizimi Alternativ me energji elektrike, Ndriçimi, Telekomunikacioni, Siguria elektronike

Pages