Projekte

Projekte

Vilat "Rolling Hills"
Investitor: Mane TCI (Balfin Group)
Kohëzgjatja e Ndërtimit: 2012-2013
Sipërfaqja e Objektit: 220.000 metra katrorë
Punët e Kryera: Projekti Elektrik i Kompleksit & Zbatimi në vilat individuale (Fuqia në TU dhe TM, Furnizimi Alternativ me energji elektrike, Ndriçimi, Telekomunikacioni, Siguria elektronike dhe BMS)
Ap. "Ambasador 3"
Investitor: Mane TCI (Balfin Group)
Kohëzgjatja e Ndërtimit: 2011-2012
Sipërfaqja e Objektit: 220.000 metra katrorë
Punët e Kryera: Projekti Elektrik për godinën shumëkatëshe Ambasador 3
Ap. "TRIS Ndërtim"
Investitor: TRIS Ndërtim sh.p.k.
Kohëzgjatja e Ndërtimit: 2004-2006
Sipërfaqja e Objektit: 10.000 metra katrorë
Punët e Kryera: Fuqia në TU dhe TM, Furnizimi Alternativ me energji elektrike, Ndriçimi, Telekomunikacioni
Ap. "TeknoProjekt"
Investitor: TeknoProjekt sh.p.k.
Kohëzgjatja e Ndërtimit: 2000-2006
Sipërfaqja e Objektit: 60.000 metra katrorë
Punët e Kryera: Fuqia në TU dhe TM, Furnizimi Alternativ me energji elektrike, Ndriçimi, Telekomunikacioni
Ambasada e SH.B.A
Investitor: Ambasada Amerikane në Tiranë, Shqipëri
Kohëzgjatja e Ndërtimit: 2006
Sipërfaqja e Objektit: 800 metra katrorë
Punët e Kryera: Fuqia në TU, Furnizimi Alternativ me energji elektrike, Ndriçimi, Telekomunikacioni, Siguria elektronike

Pages