Projekte

Projekte

Tirana Business Park
Investitor: Lindner GmbH
Kohëzgjatja e Ndërtimit: 2011-2015
Sipërfaqja e Objektit: 250.000 metra katrorë
Punët e Kryera: Projekti Elektrik
Tirana Logistic Park
Investitor: Mane TCI (Balfin Group)
Kohëzgjatja e Ndërtimit: 2011-2013
Sipërfaqja e Objektit: 200.000 metra katrorë
Punët e Kryera: Projekti Elektrik
Bindi Terminal
Investitor: Bindi sh.p.k.
Kohëzgjatja e Ndërtimit: 2011
Sipërfaqja e Objektit: 2.200 metra katrorë
Punët e Kryera: Fuqia në TU dhe TM, Furnizimi Alternativ me energji elektrike, Ndriçimi, Telekomunikacioni, Siguria elektronike
Neptun Shops (AL)
Investitor: Neptun Shops (Balfin Group)
Kohëzgjatja e Ndërtimit: 2005-2009
Sipërfaqja e Objektit: 3.000 metra katrorë
Punët e Kryera: Fuqia në TU dhe TM, Furnizimi Alternativ me energji elektrike, Ndriçimi, Telekomunikacioni, Siguria elektronike
Erica Ceramiche (AL)
Investitor: Erica Ceramiche Albania
Kohëzgjatja e Ndërtimit: 2006
Sipërfaqja e Objektit: 1.800 metra katrorë
Punët e Kryera: Fuqia në TU dhe TM, Furnizimi Alternativ me energji elektrike, Ndriçimi, Telekomunikacioni, Siguria elektronike

Pages