Projekte

Projekte

Tirana East Gate
Investitor: Balfin Group
Kohëzgjatja e Ndërtimit: 2010-2011
Sipërfaqja e Objektit: 90.000 metra katrorë
Punët e Kryera: Fuqia në TU dhe TM, Furnizimi alternativ me energji elektrike, Ndriçimi, Telekomunikacioni, Siguria elektronike dhe BMS
Carrefour
Investitor: Mane TCI
Kohëzgjatja e Ndërtimit: Maj 2011 – Nëntor 2011
Sipërfaqja e Objektit: 10.000 metra katrorë
Punët e Kryera: Fuqia në TU dhe TM, Ndriçimi, Telekomunikacioni, Siguria elektronike.
Mercator
Investitor: Mercator
Kohëzgjatja e Ndërtimit: Dhjetor 2009 – Shkurt 2010
Sipërfaqja e Objektit: 5.000 metra katrorë
Punët e Kryera: Sistemi i menaxhimit të ndërtesës (BMS)
Praktiker
Investitor: Praktiker AG
Kohëzgjatja e Ndërtimit: Maj 2009 – Tetor 2009
Sipërfaqja e Objektit: 30.000 metra katrorë
Punët e Kryera: Fuqia në TU , Ndriçimi, Telekomunikacioni, Siguria elektronike.
Euromax
Investitor: Euromax
Kohëzgjatja e Ndërtimit: 2004-2005, 2008-2009
Sipërfaqja e Objektit: 6.000 metra katrorë
Punët e Kryera: Fuqia në TU , Ndriçimi, Telekomunikacioni, Siguria elektronike

Pages